ОПШТИНА ОПОВО

Одлукa о спровођењу поступка издавања пијачног пословног простора путем  јавног надметања – лицитације

Одлукa о спровођењу поступка издавања пијачног пословног простора путем јавног надметања – лицитације

Јавно надметање (лицитација) ће се одржати 07.03.2024. године  са почетком у 10.00 часова у просторијама Општине Опово, Бориса Кидрича бр. 10 (Културни центар), Опово.   Стална пијачна места – покривене пијачне тезге број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...