ОПШТИНА ОПОВО

Ступила на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу

10.01.2023.

Ступила  на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу

Дана 17.12.2022. године ступила је на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу („СЛ.гласник РС“ бр. 137/2022) којом је између осталог предвиђено да су:

Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су:
1) материјални положај:
(1) укупан месечни приход домаћинства;
(2) број чланова домаћинства;
(3) имовно стање;
2) остварено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатaк или увећани додатак за помоћ и негу другог
лица;
3) здравствено стање чланa домаћинства.

Ако се захтев подноси  из разлога материјалног положаја или имовног стања домаћинства онда се у обзир између осталог узима у односу на број чланова домаћинства, укупан месечни приход домаћинства одређен према подацима министарства надлежног за послове трговине о вредности минималне потрошачке корпе за трочлано домаћинство, који  може бити највише:
1) за домаћинства са једним чланом до 21.074,68 динара;
2) за домаћинства са два члана до 33.402,13 динара;
3) за домаћинства са три члана до 45.729,58 динара;
4) за домаћинства са четири члана до 58.057,03 динара;

5) за домаћинства са пет чланова до 70.384,48 динара;
6) за домаћинства са шест чланова до 82.711,93 динара;
7) за домаћинства са више од шест чланова за сваког додатног члана додаје се: 12.327,45 динара.

Домаћинство чији су чланови остварили право на новчану социјалну помоћ, дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица стиче статус енергетски угроженог купца по основу акта надлежног органа о стеченом праву.
За стицање статуса енергетски угроженог купца  по овом основу није потребна испуњеност других услова

Домаћинство на основу здравственог стања стиче статус енергетски угроженог купца, ако члан домаћинства користи медицинске апарате или уређаје неопходне за одржавање здравља, за чији рад је потребно напајање из електродистрибутивне мреже и коме обуставом испоруке електричне енергије може бити угрожен живот илиздравље.

Решење о стицању статуса енергетски угроженог купца доноси се са роком важења најдуже до краја календарске године.
Решење о стицању статуса енергетски угроженог купца које се доноси на основу акта којим се утврђује право на новчану социјалну помоћ или дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица доноси се са роком важења који се утврђује у календарском месецу у складу са важењем наведеног акта.
У случају да  овај  акт  није временски ограничен, решење о стицању статуса енергетски угроженог
купца доноси се са роком важења до краја календарске године.

Нови Захтев за наредну календарску годину може се поднети најраније 30 дана пре истека рока важења решења.

Нови Захтев се исто  може се поднети након доношења новог акта којим је подносиоцу Захтева утврђено право на новчану социјалну помоћ или дечији додатак или увећани додатак за помоћ и
негу другог лица.

Уз Захтев уколико није дошло до промене података на основу којих је донето решење о стицању статуса енергетски угроженог купца, што се констатује узимањем изјаве на записник под кривичном и материјалном одговорношћу пред органом јединице локалне самоуправе, није потребно прилагати доказе који су већ раније приложени, изузев доказа о укупним месечним примањима и приходима домаћинства.

 

Напомена:

Решење којим се утврђује право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица које је донето од сране Републичког фонда за пензиско и инвалидско осигурање није основ за стицање енергетски угроженом купцу.

Обавештавају се грађани који су имали утврђен статус енегретски угроженог купца за снабдевање електричном енергијом, а које право су стекли на основу решења о праву на новчану социјалну помоћ, материјални положај или имовно стање домаћинства или по основу здравственог стања члана домаћинства, да је статус енегретски угроженог купца истекао 31.12.2022. године и да су дужни   у колико желе да им наведени статус буде продужен, јаве у Општинску управу Општине Опово, Опово, Бориса Кидрича бр.10, , сваког радног дана од 7,30 од 15,30 часова, тел: 013/681-030, како би поднели нови захтев за стицање статуса  енегретски угроженог купца .

Прочитајте и…

Обавештење о укидању одлуке о зарази афричком кугом свиња у насељеном месту Сефкерин и обавезама приликом куповине свиња

Обавештење о укидању одлуке о зарази афричком кугом свиња у насељеном месту Сефкерин и обавезама приликом куповине свиња

ОПОВО, 20. фебруар 2024. На основу решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде -  Управа за ветерину од 13.02.2024. године које је Општинској управи достављено данас, укинута је зараза од заразне болести Афричка куга свиња код домаћих свиња у насељеном...

Набавка сертификованог семена није услов за подношење захтева за подстицаје по хектару

Набавка сертификованог семена није услов за подношење захтева за подстицаје по хектару

Обавештавамо пољопривредне произвођаче да се подношење захтева за подстицаје по хектару биљне производње и за рефакцију акцизе одвија независно од подношења захтева за субвенције за набавку сертификованог семена. Неопходно је да пре подношења захтева за подстицаје по...

Обавештење грађанима о статусу програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу програма суфинансирања мера енергетске санације

Опово, 09. Фебруар  2024 Обавештавамо све заинтересоване грађане општине Опово  да је јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији  општине Опово  за  2023. годину ТРЕНУТНО У ФАЗИ  ПРИПРЕМЕ ТРОЈНИХ УГОВОРА и провере...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ