ОПШТИНА ОПОВО

Списак поднетих пријава физичких лица за суфинансирање мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Опово

05.10.2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОПОВО
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Број:06-76/2022
Дана: 05. 10.2022. год.
Опово, Бориса Кидрича 10
Тел.: 013/681-030

ПРЕЛЕМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У ПРОГРАМУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ОПШТИНЕ ОПОВО

            У оквиру реализације јавног позива Програма за суфинансирање мера енергетске санације општине Опово породичних кућа и станова комисији за реализацију мера је до истека јавног позива (16.09.2022.год.) укупно стигло 52 пријаве. Након извршеног прегледа свих приспелих пријава утврђено је да једна пријава не испуњава услове јавног позива па је иста и одбачена.

Комисија је извршила бодовање свих приспелих пријава и утврђена је јединствена прелеминарна ранг листа крајњих корисника за све мере енергетске ефикасности из јавног конкурса конкурса.

 

  име и презиме место адреса мера ен.санације бодова
1 Кнежевић Жана Опово Светозара Марковића 10/А Топлотна пумпа 100
2 Томовић Ивана Опово Светозара Марковића бр.6 ПВЦ прозори 92
3 Мартинов Дејан Сакуле Партизанска бр.29/А Топлотна пумпа 91
4 Ћировић Милоје Опово Станка Томића бр.110 ПВЦ прозори 90
5 Грујић Милета Опово Станка Томића бр.103 ПВЦ прозори 87
6 Паунов Никола Опово Максима Горког бр.44 ПВЦ прозори 87
7 Попов Славко Сефкерин Народног фронта бр.100 Топлотна пумпа 86
8 Гордић Драгослава Опово Жарка Зрењанина бр.98 ПВЦ прозори 86
9 Матић Јелица Опово Иве Лоле Рибара бр.17 ПВЦ прозори 86
10 Костић Мирослав Опово Рибарска бр.6 ПВЦ прозори 86
11 Кнежевић Милорад Опово Братства Јединства бр.40 Котао 86
12 Маркуц Горан Опово Максима Горког бр.58 Топлотна пумпа 86
13 Цинт Цвета Опово Слатинска бр.42 ПВЦ прозори 86
14 Четник Лука Опово Шумска бр.6 ПВЦ прозори 86
15 Ђурин Србослав Сакуле Иве Лоле Рибара бр.25 Топлотна пумпа 81
16 Миланов Славица Опово Бранка Радичевића бб ПВЦ прозори 81
17 Анкић Влада Сакуле Партизанска бр.14 Котао 81
18 Дробњак Драган Опово Друго ново насеље бр.1 ПВЦ прозори 79
20 Јосимов Ненад Баранда Жарка Зрењанина бр.32 ПВЦ прозори 79
21 Максимовић Радмила Опово Боприса Кидрича бр.5/10 ПВЦ прозори 77.5
22 Ђорђевић Бобан Опово Слатинска бр.34 ПВЦ прозори 77.5
23 Мићић Златинка Опово Дрогог октобра бр.1 ПВЦ прозори 76.5
24 Сташевић Недељко Опово Бранка Радичевића бр.33 ПВЦ прозори 76
25 Михајловић Александар Опово Шумска бр.5 ПВЦ прозори 76
26 Годошев Драгиња Сакуле Нушићева бр.47 ПВЦ прозори 76
25 Нећаков Мирјана Баранда Иве Лоле Рибара бр.43 Топлотна пумпа 76
26 Грбић Нада Опово Рибарска бр.4а/6 ПВЦ прозори 76
27 Ралић Жељко Опово Бориса Кидрича бр.56 ПВЦ прозори 73
28 Пењин Радивоје Оповго ЈНА 1/1/5 ПВЦ прозоре 71
29 Недељковић Дарко Опово Жарка Зрењанина бр.60 Топлотна пумпа 71
30 Иконов Немања Сакуле Трг Маршала Тита бр.11 ПВЦ прозори 68.5
31 Марков Петар Опово Бориса Кидрича бр.177 ПВЦ прозори 68
32 Вукмировић Драган Сакуле ЈНА бр.38 Котао 67.5
33 Шимшић Милорад Опово Иве Лоле Рибара бр.8 Топлотна пумпа 66
34 Николић Ралић Катарина Опово Братсва Јединства бр.83 ПВЦ прозори 61
35 Митровић Александра Опово Нушићева бр.2/з фасада 61
36 Ереш Златинка Опово Станка Томића бр.112 ПВЦ прозори 59.5
37 Лазин Мирјана Опово Максима Горког бр.69 Котао 59.16
38 Јоксимовић Меланка Опово Гробљанска бр.18 Котао 59
39 Јоксимовић Меланка Опово Гробљанска бр.18 Цевна мрежа 58
40 Лочки Сава Опово Станка Томића бр.72 Фасада 58
41 Лазин Мирјана Опово Максима Горког бр.69 Цевна мрежа 57.66
42 Николић Стеван Опово Рибарска бр.12 ПВЦ прозори 56
43 Стојановић Бранко Опово Гробљанска бб Котао 54.5
44 Давидовић Томислав Баранда Бориса Кидрича бр.7 Котао 54
45 Давидовић Томислав Бранда Бориса Кидрича бр.7 Цевна мрежа 53
46 Дамјанов Небојша Сефкерин Партизанска бр.42/з ПВЦ прозори 46
47 Маринчев Мита Опово Иве Лоле Рибара бр.91 Котао 42
48 Стојанов Драган Опово Станка Томића бр.7 Цевна мрежа 41
49 Маринчев Мита Опово Иве Лоле Рибара бр.91 Цевна мрежа 41
50 Влајнић Живанко Баранда Жарка Зрењанина бр.16 Цевна мрежа 41
51 Качар Анкица Опово Братсва јединства бр.25 Котао 41
52 Качар Анкица Опово Братства Јединства бр.25 Цевна мрежас 41
53 Николић Драгослав Опово Станка Томића бр.74 котао 38
54 Недељков Драган Опово Иве Лоле Рибара бр.109 ПВЦ прозори 36
55 Млађеновић Зоран Опово Бориса Кидрича бр.150 ПВЦ прозорио 28.5

У Опову дана:                                                                                         КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

05.10.2022.год.                                                                                       МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију  урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу   производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о  реализацији пројекта   „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ