ОПШТИНА ОПОВО

заштита животне средине и екологија

Контролна листа – заштита од буке у животној средини

Контролна листа – заштита од нејонизујећег зрачења контролна листа 1

Контролна листа – заштита од нејонизујећег зрачења контролна листа 2

Контролна листа – складиштење отпада оператер

Контролна листа – несанитарне депоније сметлишта

Контролна листа – студија о процени утицаја

Контролна листа – заштита ваздуха код постројења за сагоревање

годишњи извештаји

Сагласност и годишњи план  инспкцијског надзора инспектора за зашт. жив. сред. општине Опово за 2022. годину

Сагласност и годишњи план  инспкцијског надзора инспектора за зашт. жив. сред. општине Опово за 2021. годину

Сагласност на Годишњи извештај комуналног инспектора за 2020. годину

Годишњи извештај комуналног инспектора за 2020. годину

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ