ОПШТИНА ОПОВО

заштита животне средине и екологија

Контролна листа – заштита од буке у животној средини

Контролна листа – заштита од нејонизујећег зрачења контролна листа 1

Контролна листа – заштита од нејонизујећег зрачења контролна листа 2

Контролна листа – складиштење отпада оператер

Контролна листа – несанитарне депоније сметлишта

Контролна листа – студија о процени утицаја

Контролна листа – заштита ваздуха код постројења за сагоревање

годишњи извештаји

Сагласност на Годишњи извештај комуналног инспектора за 2020. годину

Годишњи извештај комуналног инспектора за 2020. годину

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ