objedinjena procedura

republičke takse u postupku objedinjene procedure

Republičke takse

01. lokacijski uslovi

1.1 Zaključci o odbacivanju zahteva

1.2 Izdati lokacijski uslovi

02. građevinske dozvole

2.1 Zaključci o odbacivanju zahteva

2.2 Rešenja o odbijanju zahteva

2.3 Izdate građevinske dozvole

2.4 Potvrde o pravosnažnosti građevinske dozvole

03. Rešenja po članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji

3.1 Zaključci o odbacivanju zahteva

3.2 Rešenja o odbijanju zahteva

3.3 Izdata rešenja

3.4 Potvrde o pravosnažnosti rešenja

04. upotrebne dozvole

4.1 Zaključci o odbacivanju zahteva

4.2 Rešenja o odbijanju zahteva

4.3 Izdata rešenja o upotrebnoj dozvoli

05. prijave radova

06. izjave o završetku temelja

07. Saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara

Vesti

O Opovu

Video galerija

Foto galerija

Aktuelno

advertisement

statut

i

statut

informator o radu

i

informator o radu

službeni glasnik

i

službeni glasnik

budžet

budžet

javne nabavke

javne nabavke

pitajte predsednika

?

pitajte predsednika

pitajte direktore

?

pitajte direktore

telefoni

VAŽNI TELEFONI