ОПШТИНА ОПОВО

инспекција, планови и годишњи извештаји

годишњи планови инспекцијског надзора

Годишњи план инспекцијског надзора и сагласност за 2024. годину Одељења за привреду и финансије за област локалне пореске администрације 

Годишњи план инспекцијског надзора и сагласност за 2024. годину – комунална, грађевинска и инсп. заштите животне средине

Годишњи план инспекцијског надзора и сагласност за 2023. годину Одељења за привреду и финансије за област локалне пореске администрације

Обједињени Годишњи план инспекцијског надзора са сагласностима за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора са сагласностима за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора са сагласностима за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора са сагласностима за 2020. годину

Оперативни месечни планови инспекцијског надзора за период септембар – децембар 2020. године

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину и сагласност министарства и општинске координационе комисије на годишњи план за 2018. годину

Измена годишњег плана инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину

општинска управа

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

комунална инспекција

Контролне листе

грађевинска инспекција

Контролне листе

заштита животне средине и екологија

Локални план управљања отпадом 2023 – 2032

Контролна листа – заштита од буке у животној средини

Контролна листа – заштита од нејонизујећег зрачења контролна листа 1

Контролна листа – заштита од нејонизујећег зрачења контролна листа 2

Контролна листа – студија о процени утицаја

Контролна листа -Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем

Контролна листа -Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења

Контролна листа – Поступање произвођача неопасног и инертног отпада

Контролна листа – Достава података – Обавеза доставе података за регистар извора загађивања

оперативни план, план и програм уклањања објеката

План уклањања објеката IV квартал 2021

Програм уклањања објеката IV квартал 2021

Оперативни план уклањања објеката IV квартал 2021

Програм, план и оперативни план уклањања за III квартал 2021. године

Програм, план и оперативни план уклањања за II квартал 2021. године

План уклањања објеката I квартал 2021

Програм уклањања објеката I квартал 2021

Оперативни план уклањања објеката I квартал 2021

Архива оперативних планова, планови и програми уклањања објеката

годишњи извештаји

Годишњи извештај о раду и сагласност  инспекције за заштиту животне средине општине Опово за 2023. годину

Годишњи извештај инспекцијског надзора и сагласност  Одељења за привреду и финансије за област локалне пореске администрације општине Опово за 2023. годину

Годишњи извештај и сагласност о раду  грађевинске инспекције општине Опово за 2023-ту годину

Годишњи извештај и сагласност о раду  комуналне инспекције општине Опово за 2023-ту годину

Годишњи извештај и сагласност о раду  инспекције за заштиту животне средине општине Опово за 2022-ту годину

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције са сагласностима општине Опово за 2022-ту годину

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције општине Опово за 2022-ту годину

Сагласност на Годишњи извештај  инспектора за заштиту животне средине за 2021. годину

Годишњи извештај  инспектора за заштиту животне средине за 2021. годину

Саласност на Годишњи извештај комуналног инспектора за 2021. годину

Годишњи извештај комуналног инспектора за 2021. годину

Годишњи извештај грађевинског инспектора за 2021. годину

Годишњи извештај  инспектора за заштиту животне средине за 2020. годину

Сагласност на Годишњи извештај  инспектора за заштиту животне средине за 2020. годину

Годишњи извештај грађевинског инспектора за 2020. годину

Годишњи извештај комуналног инспектора за 2020. годину

Саласност на Годишњи извештај комуналног инспектора за 2020. годину

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ