dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja

01. Važeća planska i urbanistička dokumentacija

Prostorni plan područja posebne namene i izuzetnih odlika „Potamišje“

Prostorni plan opštine Opovo

Izmene i dopune prostornog plana opštine Opovo

Plan generalne regulacije naselja Opovo

Plan detaljne regulacije radne zone u Barandi

Plan detaljne regulacije dela bloka 43A

Plan detaljne regulacije Spa centra u Barandi

Plan detaljne regulacije radne zone u Opovu

Plan detaljne regulacije sportsko rekreativnog i turističkog kompleksa Baranda – Opovo

Plan detaljne regulacije bloka 27 naselja Opovo

02. planska i urbanistička dokumenta u izradi

03. urbanistički projekti – potvđeni

Urbanistički projekat za izgradnju sportsko-rekreativnog hotelskog kompleksa na k.p. 2050/3 ko Baranda Opština Opovo

Urbanistički projekat za izgradnju zgrade na parceli 4478/1 KO Opovo – investitora MP Profil Šabac

Urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju poljpoprivrednog kompleksa – farme krava muzara sa pratećim sadržajima na katastarskoj parceli top. br 2091/1 K.O. Sakule investitora Vukmirovića

Urbanistički projekat za izgradnju poslovno proizvodnog objekta na parceli 2752 KO Sakule – investitora Fondi eksport

Urbanistički projekat za potrebe rekonstrukcije i proene namene postojećeg proizvodno-skladišnog kompleksa u stambeno-poslovno-skladišni kompleks

Urbanistički projekat za izgradnju samouslužne perionice sa portirnicom u Sefkerinu na k.p. 49/1 KO Sefkerin

Urbanistički projekat za izgradnju proizvodno skladišnog kompleksa KP 5611 KO Opovo

Vesti

O Opovu

Video galerija

Foto galerija

Aktuelno

advertisement

statut

i

statut

informator o radu

i

informator o radu

službeni glasnik

i

službeni glasnik

budžet

budžet

javne nabavke

javne nabavke

pitajte predsednika

?

pitajte predsednika

pitajte direktore

?

pitajte direktore

telefoni

VAŽNI TELEFONI