ОПШТИНА ОПОВО

Решење о одобравању годишњих програма спортских организација за 2022. годину

30.12.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНЕ ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 02-72/2021
ДАНА: 23.12.2021.године
ОПОВО

На основу члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.4/18)  и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа,  Општинско веће на седници одржаној дана  23.12.2021.године, доноси

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Одобравају се   средства за реализацију Годишњих програма спортских организација за 2022. годину,  следећим спортским организацијама:

ТАБЕЛА.pdf

II

 

Пренос средстава реализоваће се на основу потписаних уговора са овлашћеним лицима наведених учесника.

 

III

 

Овашћује се председник општине Опово да закључи уговор са корисником одобрених средстава.

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

Поступак одобравања средстава за реализацију Годишњих програма спортских организација на територији општине Опово, спроведен је у складу са одредбама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта из буџета општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.4 /18), Правилника о категоризацији, критеријумима и поступку рангирања спортских организација у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18)  и Правилника о процени квалитета годишњих програма категорисаних спортских организација („Општински службени гласник општине Опово“ бр.9/18),

Решењем Општинског већа општине Опово бр.02-59/21 од 09.11.2021. године формирана је Комисија за категоризацију спортских организација. Комисија за оцену годишњих програма у области спорта формирана је Решењем Општинског већа бр.02-60/21 од 09.11.2021. године.

Спортски савез општине Опово доставио је Општинском већу Преглед носилаца годишњих програма и укупно предложених средстава за 2022. годину. Општинско веће је Закључком бр.06-78/2021 од 09.12.2021. године Преглед носилаца годишњих програма и укупно предложених средстава за 2022. са свом документацијом доставило Комисији за оцену годишњих програма у области спорта на разматрање и оцену.

Комисија за оцену годишњих програма у области спорта извршила је бодовање спорстских организација које су доставиле предлоге годишњих програма и предлог прелиминарне листе доставила Општинском већу на разматрање и усвајање. Општинско веће општине Опово дана 23.12.2021. године, утврдило је прелиминарну листу годишњих програма спортских организација за 2022. годину и  донело решење о расподели,  с обзиром да су предвиђена средства за финансирање годишњих програма спортских организација усклађена са средствима планираним Одлуком о буџету општине Опово за 2022. годину и да није било потребе за поновним усклађивањем и ревидирањем утврђене листе.

На основу  горе наведеног одлучено је као у диспозитиву.

 

Доставити:

  • носиоцима годишњих програма;
  • архиви.

 

 

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ

 

Анка Симин Дамјанов

Прочитајте и…

Oпштинска управа Опово – комунална инспекција: Издавање паркинг карти за особе са инвалидитетом за 2023. годину

Oпштинска управа Опово – комунална инспекција: Издавање паркинг карти за особе са инвалидитетом за 2023. годину

Oпштинска управа Опово - комунална инспекција: Издавање паркинг карти за особе са инвалидитетом за 2023. годину Опово, 20.01.2023. Комунални инспектор Општинске управе Опово обавештава особе са инвалидитетом да подношењем захтева за издавање паркинг карте могу...

Ступила  на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу

Ступила на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу

Ступила  на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу Дана 17.12.2022. године ступила је на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу („СЛ.гласник РС“ бр. 137/2022) којом је између осталог предвиђено да су: Критеријуми за стицање статуса енергетски угроженог...

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину  кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта  КРУГ ПОДРШКЕ

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

На основу члана 7. и члана 12. Критеријума за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, 06-/22 од 12.09.2022. године и на основу Одлуке о социјалној...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ