ОПШТИНА ОПОВО

Решење о одобравању годишњих програма спортских организација за 2022. годину

30.12.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНЕ ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 02-72/2021
ДАНА: 23.12.2021.године
ОПОВО

На основу члана 21. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.4/18)  и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа,  Општинско веће на седници одржаној дана  23.12.2021.године, доноси

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Одобравају се   средства за реализацију Годишњих програма спортских организација за 2022. годину,  следећим спортским организацијама:

ТАБЕЛА.pdf

II

 

Пренос средстава реализоваће се на основу потписаних уговора са овлашћеним лицима наведених учесника.

 

III

 

Овашћује се председник општине Опово да закључи уговор са корисником одобрених средстава.

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

 

Поступак одобравања средстава за реализацију Годишњих програма спортских организација на територији општине Опово, спроведен је у складу са одредбама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта из буџета општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.4 /18), Правилника о категоризацији, критеријумима и поступку рангирања спортских организација у општини Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/18)  и Правилника о процени квалитета годишњих програма категорисаних спортских организација („Општински службени гласник општине Опово“ бр.9/18),

Решењем Општинског већа општине Опово бр.02-59/21 од 09.11.2021. године формирана је Комисија за категоризацију спортских организација. Комисија за оцену годишњих програма у области спорта формирана је Решењем Општинског већа бр.02-60/21 од 09.11.2021. године.

Спортски савез општине Опово доставио је Општинском већу Преглед носилаца годишњих програма и укупно предложених средстава за 2022. годину. Општинско веће је Закључком бр.06-78/2021 од 09.12.2021. године Преглед носилаца годишњих програма и укупно предложених средстава за 2022. са свом документацијом доставило Комисији за оцену годишњих програма у области спорта на разматрање и оцену.

Комисија за оцену годишњих програма у области спорта извршила је бодовање спорстских организација које су доставиле предлоге годишњих програма и предлог прелиминарне листе доставила Општинском већу на разматрање и усвајање. Општинско веће општине Опово дана 23.12.2021. године, утврдило је прелиминарну листу годишњих програма спортских организација за 2022. годину и  донело решење о расподели,  с обзиром да су предвиђена средства за финансирање годишњих програма спортских организација усклађена са средствима планираним Одлуком о буџету општине Опово за 2022. годину и да није било потребе за поновним усклађивањем и ревидирањем утврђене листе.

На основу  горе наведеног одлучено је као у диспозитиву.

 

Доставити:

  • носиоцима годишњих програма;
  • архиви.

 

 

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ

 

Анка Симин Дамјанов

Прочитајте и…

Субвенције: Актуелни подстицаји у пољопривреди, индустрији и сектору услуга

Субвенције: Актуелни подстицаји у пољопривреди, индустрији и сектору услуга

Актуелни подстицаји у пољопривреди, индустрији и сектору услуга  У оквиру помоћи државе представљамо вам табелу актуелних подстицаја у области пољопривреде, индустрије и сектора услуга који су расписани од стране Националне службе за запошљавање, Покрајинског...

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕˮ

ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ПОТАМИШЈЕˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), Министарство заштите животне средине оглашава  ЈАВНИ УВИД И ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ...

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ   за куповину  кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта  КРУГ ПОДРШКЕ

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

На основу члана 7. и члана 12. Критеријума за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, 06-72/22 од 13.09.2022. године и на основу Одлуке о социјалној...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ