ОПШТИНА ОПОВО

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Опово

24.07.2023.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/14- др. закон, 101/16- др. Закон и 47/18 ), члана 28. став 2.  Закона о комуналним делатностима („Службени  гласник РС“ бр. 88/2011, 104/16 и 95/18 ), члана 27.  Уговора о поверавању обављања комуначне делатности одржавања чистоће у општини Опово од 30.01.2009. године, члана 70. Статута општине Опово (Општински службени гласник општине Опово бр.2/19) и члана 58. Пословника о раду Општинског већа („Општински службени гласник општине Опово“, бр. 8/2008), Општинско веће на седници одржаној дана 20.07.2023. године, донело је

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини Опово

 1. Даје се сагласност на Одлуку пословодства Брантнер отпадна привреда д.о.о Нови Бечеј о цени комуналних услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада у општини опово од 06.2023. године , достављену Општинској управи Опово дана 07.07.2023. године, заведену под бројем 352-56/23  и то:

Цене комуналних услуга сакупљања комуналног отпада:

 • Домаћинства, по члану домаћинства 155,78 дин
 • Домаћинства која се сматрају социјалним сучајем, по члану  домаћинства   126,57 дин
 • Правна лица m2 33,65 дин
 • Јавне установе 18,40 дин

 

Цене комуналних услуга транспорта комуналног отпада:

 • Домаћинства, по члану домаћинства 46,90 дин
 • Домаћинства која се сматрају социјалним случајем, по члану домаћинства 26,68  дин
 • Правна лица m2 7,10  дин
 • Јване установе 3,91  дин

Цене су изражене без обрачунатог ПДВ-а.

 1. Цене утврђене Одлуком пословодства Брантнер отпадна привреда д.о.о од 06.2023.  године, на коју је дата сагласност овим Решењем, примењиваће се почев од 01.08.2023. године.
 2. Даном почетка примене овог Решења престаје да важи Решење Општинског већа општине Опово о давању сагласности на Одлуку о ценама комуналних услуга Брантнер отпадна привреда д.о.о Нови бечеј број 02-18/22  од  31.05.2022.  године.
 3. Ово решење објавити у „Општинском службеном гласнику општине Опово“.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: 02- 18/23
ДАНА: 20.07.2023. године
О  П  О В О

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Анка Симин Дамјанов

Прочитајте и…

Обавештење о укидању одлуке о зарази афричком кугом свиња у насељеном месту Сефкерин и обавезама приликом куповине свиња

Обавештење о укидању одлуке о зарази афричком кугом свиња у насељеном месту Сефкерин и обавезама приликом куповине свиња

ОПОВО, 20. фебруар 2024. На основу решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде -  Управа за ветерину од 13.02.2024. године које је Општинској управи достављено данас, укинута је зараза од заразне болести Афричка куга свиња код домаћих свиња у насељеном...

Набавка сертификованог семена није услов за подношење захтева за подстицаје по хектару

Набавка сертификованог семена није услов за подношење захтева за подстицаје по хектару

Обавештавамо пољопривредне произвођаче да се подношење захтева за подстицаје по хектару биљне производње и за рефакцију акцизе одвија независно од подношења захтева за субвенције за набавку сертификованог семена. Неопходно је да пре подношења захтева за подстицаје по...

Обавештење грађанима о статусу програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу програма суфинансирања мера енергетске санације

Опово, 09. Фебруар  2024 Обавештавамо све заинтересоване грађане општине Опово  да је јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији  општине Опово  за  2023. годину ТРЕНУТНО У ФАЗИ  ПРИПРЕМЕ ТРОЈНИХ УГОВОРА и провере...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ