ОПШТИНА ОПОВО

Разговори о дигиталној писмености грађана и коришћењу електронских услуга

21.04.2022.

Разговори о дигиталној писмености грађана и коришћењу електронских услуга
У оквиру пројекта „Заједно ка бољој еУправи у малим локалним самоуправама – дигитализацијом до транспарентне и одговорне управе“ који је део регионалног ИЦЕДА програма, а који заједнички спроводе Центар за развој демократског друштва Еурополис из Новог Сада, Глас Опова и општина Опово, представници управо ових партнера на пројекту разговарали су онлине са локалним удружењима грађана, који између осталог раде са рањивим друштвеним групама, на тему дигиталне писмености као предуслову општој дигиталној укључености. На самом почетку истакнуто је да развој електронске управе представља један од важних приоритета који обезбеђује већу транспарентност, ефикасност и ажурност државних органа, али и доприноси планирању и рационализацији јавног сектора. За успешан развој е‑Управе треба повећати ниво дигиталне писмености како запослених у државним органима, тако и свих грађана. Евидентно је да дигитални свет све више доминира над физичким светом, те је потребно већу пажњу посветити дигиталној укључености, како би сваком члану друштва, укључујући и оне у неповољном положају, био омогућен приступ и коришћење информацијских и комуникацијских технологија (ИКТ). Разговор је проблематизовао нека од питања попут: Хоће ли дигиталне технологије олакшати приступ одраслима који су искључени из процеса учења, или ће заправо подићи нове, чак још и веће баријере? Могу ли довести до веће, а можда чак и озбиљније неједнакости за поједине групе у друштву? На који начин осигурати и допринети развоју дигиталне економије и друштва? Током разговора са стране локалног цивилног друштва су истакнуте врло конкретне препреке за даљу дигиталну инклузију попут високе цене опреме, уређаја, ниске мотивисаности и недостатка вештина. Представници управе додали су и то да проблем укључивања свих у дигитални свет не може решити једна институција попут мале локалне самоуправе скромних буџетских средстава и ресурса друге врсте. Сви актери би се требали укључити, локалне и регионалне власти, научне институције, организације цивилног друштва, пословни субјекти итд.
Закључено је да дигитализација може бити снажан покретач развоја, али такође има тенденцију да увећа постојеће неједнакости. Дигитална трансформација представља прилику за смањење и поједностављење административних процедура, уз истовремено повећање транспарентности, ефективности и одговорности јавне управе. Али морамо затворити „дигитални јаз“ како бисмо били сигурни да ниједан грађанин не буде изостављен.

Прочитајте и…

Јавни позив  за пријављивање кандидата за инструкторе

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе  Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе...

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а АП Војводина Општина Опово Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини Број: 320- 37/2022 Датум: 20.06.2022. године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА...

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ