ОПШТИНА ОПОВО

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за блокове број 24, 35а и 36а насеља Oпово

13.09.2022.

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закони, 9/20 и 52/21)

оглашава рани јавни увид  поводом израде

Плана  детаљне регулације за блокове број 24, 35а и 36а насеља Опово

Одлука о изради Плана  детаљне регулације за  блокове број 24, 35А и 36А насеља Опово  објављена је  у „ Општинском службеном гласнику општине Опово”, брoj 13/21.
Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана,са почетком  од 15.септембра  до 29.септембра 2022. године у  холу  зграде Општинске управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10 .
Елаборат за рани јавни увид презентован је на интернет страници  Општине Опово www.оpovo.org.rs.
У току раног јавног увида, текстуални и графички део у почетној фази израде биће изложен у  холу  зграде Општинске управе Опово у улици Бориса Кидрича бр.10 и службена лица Одељења даваће у току трајања  јавног увида основне информације о Елаборату за рани јавни увид   заинтересованим лицима сваког радног дана у периоду од 12-15 часова на телефон 013/681 212 или 013/ 681 666 и лично у просторијама Одељења за урбанизам.
Општина Опово, као носилац израде урбанистичког плана  организује рани јавни увид  у циљу упознавања  јавности са општим циљевима и сврхом израде Плана.
Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у изложену  документацију, као и да у току трајања јавног  увида доставе своје примедбе и сугестије у писаној  форми Одељењу за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, путем писарнице  Општинске управе општине Опово, ул.Бориса Кидрича бр.10, поштански број 26 204 Опово  закључно са 29.септембром 2022.године.

ОПШТИНА ОПОВО, дана 15.09.2022.године

Документација

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

На основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „ Круг подршке“(у даљем тексту: пројекат), број UNOPS-SHAI-2022-Grant-004, од 01.04.2022. године између Општине Опово и УНОПС  (у даљем тексту: Уговор о донацији), Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово...

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

основу члана 7. и члана 12. Критеријума за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, 06-/22 од 12.09.2022. године и на основу Одлуке о социјалној заштити...

Рани јавни увид поводом израде плана  детаљне регулације за део блока број 58 и блок број 54а насеља Опово

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за део блока број 58 и блок број 54а насеља Опово

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за део блока број 58 и блок број 54а насеља Опово Oпштинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ