ОПШТИНА ОПОВО

Пројекти: Грађани општине Опово и даље бирају одлазак на шалтер од е услуга

15.12.2021.

Грађани општине Опово и даље бирају одлазак на шалтер од е услуга

Опово, 15. децембар 2021
У оквиру пројекта „Заједно ка бољој еУправи у малим локалним самоуправама – дигитализацијом до транспарентне и одговорне управе“ који је део регионалног ИЦЕДА програма, а који заједнички спроводе Центар за развој демократског друштва Еурополис из Новог Сада, Глас Опова и општина Опово, спроведено је истраживање са грађанима у вези са коришћењем и ставовима према е-услугама.
У периоду октобар-децембар 2021. године одржане су две фокус групе са укупно 12 учесника представника општине и корисника услуга. Поред тога, интервјуисано је 30 грађана у општинским и месним канцеларијама и њихови одговори су укључени у резултате онлајн анкете грађана. На онлајн анкету која је спроведена у овом периоду одговорило је укупно 112 корисника еУслуга – грађана и привредника из сва четири насељена места ове општине – Баранде, Сефкерина, Сакула и Опова. Поред истраживања информатичке писмености, перцепције и задовољства корисника, рађена је и процена пружање електронских услуга, као и капацитет и спремност саме општине Опово за реализацију еУслуга.
Општи утисак са овог истраживања је тај да су упркос недовољној упознатости са електронским услугама, грађани ипак свесни његовог великог потенцијала и значаја како за свакодневни живот, тако и за пословање. Једнако тако очекују и да држава Србија и локална самоуправа ипак уложе додатне напоре да услуге буду бројније, разноврсније и пријемчивије уз сталну подршку нарочито за сеоско, старије становништво како би у будућности одлазак на шалтер заменили коришћењем рачунара ли телефона.

4 од 5 грађана наше општине и даље радије бира лични одлазак у општину или месну заједницу насупрот електронским услугама без обзира коштају ли оне мање или не. У истом броју односно 4 од 5 грађана уопште нису корисници ових услуга, али да међу онима који јесу – чак 3 од 4  њих јесте било задовољно пруженом услугом. Резултати су потпуно другачија када је реч о предузетницима, међу којима се њих 3 од 4 ипак опредељује за електронске услуге, такође без обзира да ли је цена иста или мања.
У делу истраживања који се бавио оперативним капацитетима локалне самоуправе за пружањем електронских услуга препозната је велика потреба за обезбеђивањем адекватног простора, набавком додатне основне опреме, оперативних система и програма што само по себи представља велики изазов за малу општину попут наше. Ако се на то дода и потреба за сталним стручним ИТ кадром дугорочно решење се можда налази у тражењу средстава на европским програмима.
Резултати овог истраживања значајно ће допринети сагледавању стања у области развоја е-управе у нашој општини јер ће нам помоћи да креирамо даље кораке у правцу препознавања потреба наших грађана и привреде кад је у питању област дигитализације услуга јавне управе у облику акционог плана за електронске услуге по мери грађана.

eУправа у Опову-процена стања. pdf

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

Јавни позив за избегла и интернорасељена лица који живе на територији Општине Опово

Јединица локалне самоуправе Опшрине Опово у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије ове године расписује јавни позив за доделу помоћи у виду набавка хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на територији...

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације ОПОВО, 28. новембар 2023 Обавештавамо све заинтересоване грађане општине Опово  да је јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији  општине...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ