ОПШТИНА ОПОВО

Предлог коначне ранг листе физичких лица у програму енергетске санација стамбених објеката општине Опово

20.10.2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОПОВО
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Број:06-82/2022
Дана: 20. 10.2022. год.
Опово, Бориса Кидрича 10
Тел.: 013/681-030

ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У ПРОГРАМУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ОПШТИНЕ ОПОВО
   У оквиру реализације јавног позива Програма за суфинансирање мера енергетске санације општине Опово породичних кућа и станова комисији је обишла сва домаћонства и утврдила предлог коначне листе крајних корисника.

 

  име и презиме место адреса мера ен.санације бодова
1 Кнежевић Жана Опово Светозара Марковића 10/А Топлотна пумпа 100
2 Кнежевић Милорад Опово Братства Јединства бр.40 Котао 96
3 Томовић Ивана Опово Светозара Марковића бр.6 ПВЦ прозори 92
4 Мартинов Дејан Сакуле Партизанска бр.29/А Топлотна пумпа 91
5 Ћировић Милоје Опово Станка Томића бр.110 ПВЦ прозори 90
6 Грујић Милета Опово Станка Томића бр.103 ПВЦ прозори 87
7 Паунов Никола Опово Максима Горког бр.44 ПВЦ прозори 87
8 Попов Славко Сефкерин Народног фронта бр.100 Топлотна пумпа 86
9 Костић Мирослав Опово Рибарска бр.6 ПВЦ прозори 86
10 Маркуц Горан Опово Максима Горког бр.58 Топлотна пумпа 86
11 Цинт Цвета Опово Слатинска бр.42 ПВЦ прозори 86
12 Четник Лука Опово Шумска бр.6 ПВЦ прозори 86
13 Матић Јелица Опово Иве Лоле Рибара бр.17 ПВЦ прозори 81
14 Миланов Славица Опово Бранка Радичевића бб ПВЦ прозори 81
15 Дробњак Драган Опово Друго ново насеље бр.1 ПВЦ прозори 79
16 Јосимов Ненад Баранда Жарка Зрењанина бр.32 ПВЦ прозори 79
17 Максимовић Радмила Опово Боприса Кидрича бр.5/10 ПВЦ прозори 77.5
18 Ђорђевић Бобан Опово Слатинска бр.34 ПВЦ прозори 77.5
19 Мићић Златинка Опово Дрогог октобра бр.1 ПВЦ прозори 76.5
20 Сташевић Недељко Опово Бранка Радичевића бр.33 ПВЦ прозори 76
21 Михајловић Александра Опово Шумска бр.5 ПВЦ прозори 76
22 Годошев Драгиња Сакуле Нушићева бр.47 ПВЦ прозори 76
23 Дамјанов Небојша Сефкерин Партизанска бр.42/з ПВЦ прозори 76
24 Нећаков Мирјана Баранда Иве Лоле Рибара бр.43 Топлотна пумпа 76
25 Грбић Нада Опово Рибарска бр.4а/6 ПВЦ прозори 76
26 Ралић Жељко Опово Бориса Кидрича бр.56 ПВЦ прозори 73
27 Пењин Радивоје Оповго ЈНА 1/1/5 ПВЦ прозоре 71
28 Недељковић Дарко Опово Жарка Зрењанина бр.60 Топлотна пумпа 71
29 Иконов Немања Сакуле Трг Маршала Тита бр.11 ПВЦ прозори 68.5
30 Марков Петар Опово Бориса Кидрича бр.177 ПВЦ прозори 68
31 Вукмировић Драган Сакуле ЈНА бр.38 Котао 67.5
32 Шимшић Милорад Опово Иве Лоле Рибара бр.8 Топлотна пумпа 66
33 Недељков Драган Опово Иве Лоле Рибара бр.109 ПВЦ прозори 66
34 Николић Ралић Катарина Опово Братсва Јединства бр.83 ПВЦ прозори 61
35 Митровић Александра Опово Нушићева бр.2/з фасада 61
36 Ереш Златинка Опово Станка Томића бр.112 ПВЦ прозори 59.5
37 Лазин Мирјана Опово Максима Горког бр.69 Котао 59.16
38 Јоксимовић Меланка Опово Гробљанска бр.18 Котао 59
39 Јоксимовић Меланка Опово Гробљанска бр.18 Цевна мрежа 58
40 Лазин Мирјана Опово Максима Горког бр.69 Цевна мрежа 57.66
41 Николић Стеван Опово Рибарска бр.12 ПВЦ прозори 56
42 Стојановић Бранко Опово Гробљанска бб Котао 54.5
43 Маринчев Мита Опово Иве Лоле Рибара бр.91 Котао 42
44 Стојанов Драган Опово Станка Томића бр.7 Цевна мрежа 41
45 Маринчев Мита Опово Иве Лоле Рибара бр.91 Цевна мрежа 41
46 Влајнић Живанко Баранда Жарка Зрењанина бр.16 Цевна мрежа 41
47 Качар Анкица Опово Братсва јединства бр.25 Котао 41
48 Качар Анкица Опово Братства Јединства бр.25 Цевна мрежас 41
49 Николић Драгослав Опово Станка Томића бр.74 котао 38

 

У Опову дана:                                                                                         КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

20.10.2022.год.                                                                                       МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Прочитајте и…

Јавни увид у нацрт плана  детаљне регулације соларне електране  у  ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...

Јавни увид у нацрт плана  детаљне регулације соларне електране  у  ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Обавештење о излагању Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-4/2023 ДАНА: 27.04.2024. године О П О В О  На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о...

Јавни увид у нацрт плана  детаљне регулације соларне електране  у  ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ