ОПШТИНА ОПОВО

Предлог коначне ранг листе физичких лица у програму енергетске санација стамбених објеката општине Опово

20.10.2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ОПОВО
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Број:06-82/2022
Дана: 20. 10.2022. год.
Опово, Бориса Кидрича 10
Тел.: 013/681-030

ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА У ПРОГРАМУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ОПШТИНЕ ОПОВО
   У оквиру реализације јавног позива Програма за суфинансирање мера енергетске санације општине Опово породичних кућа и станова комисији је обишла сва домаћонства и утврдила предлог коначне листе крајних корисника.

 

  име и презиме место адреса мера ен.санације бодова
1 Кнежевић Жана Опово Светозара Марковића 10/А Топлотна пумпа 100
2 Кнежевић Милорад Опово Братства Јединства бр.40 Котао 96
3 Томовић Ивана Опово Светозара Марковића бр.6 ПВЦ прозори 92
4 Мартинов Дејан Сакуле Партизанска бр.29/А Топлотна пумпа 91
5 Ћировић Милоје Опово Станка Томића бр.110 ПВЦ прозори 90
6 Грујић Милета Опово Станка Томића бр.103 ПВЦ прозори 87
7 Паунов Никола Опово Максима Горког бр.44 ПВЦ прозори 87
8 Попов Славко Сефкерин Народног фронта бр.100 Топлотна пумпа 86
9 Костић Мирослав Опово Рибарска бр.6 ПВЦ прозори 86
10 Маркуц Горан Опово Максима Горког бр.58 Топлотна пумпа 86
11 Цинт Цвета Опово Слатинска бр.42 ПВЦ прозори 86
12 Четник Лука Опово Шумска бр.6 ПВЦ прозори 86
13 Матић Јелица Опово Иве Лоле Рибара бр.17 ПВЦ прозори 81
14 Миланов Славица Опово Бранка Радичевића бб ПВЦ прозори 81
15 Дробњак Драган Опово Друго ново насеље бр.1 ПВЦ прозори 79
16 Јосимов Ненад Баранда Жарка Зрењанина бр.32 ПВЦ прозори 79
17 Максимовић Радмила Опово Боприса Кидрича бр.5/10 ПВЦ прозори 77.5
18 Ђорђевић Бобан Опово Слатинска бр.34 ПВЦ прозори 77.5
19 Мићић Златинка Опово Дрогог октобра бр.1 ПВЦ прозори 76.5
20 Сташевић Недељко Опово Бранка Радичевића бр.33 ПВЦ прозори 76
21 Михајловић Александра Опово Шумска бр.5 ПВЦ прозори 76
22 Годошев Драгиња Сакуле Нушићева бр.47 ПВЦ прозори 76
23 Дамјанов Небојша Сефкерин Партизанска бр.42/з ПВЦ прозори 76
24 Нећаков Мирјана Баранда Иве Лоле Рибара бр.43 Топлотна пумпа 76
25 Грбић Нада Опово Рибарска бр.4а/6 ПВЦ прозори 76
26 Ралић Жељко Опово Бориса Кидрича бр.56 ПВЦ прозори 73
27 Пењин Радивоје Оповго ЈНА 1/1/5 ПВЦ прозоре 71
28 Недељковић Дарко Опово Жарка Зрењанина бр.60 Топлотна пумпа 71
29 Иконов Немања Сакуле Трг Маршала Тита бр.11 ПВЦ прозори 68.5
30 Марков Петар Опово Бориса Кидрича бр.177 ПВЦ прозори 68
31 Вукмировић Драган Сакуле ЈНА бр.38 Котао 67.5
32 Шимшић Милорад Опово Иве Лоле Рибара бр.8 Топлотна пумпа 66
33 Недељков Драган Опово Иве Лоле Рибара бр.109 ПВЦ прозори 66
34 Николић Ралић Катарина Опово Братсва Јединства бр.83 ПВЦ прозори 61
35 Митровић Александра Опово Нушићева бр.2/з фасада 61
36 Ереш Златинка Опово Станка Томића бр.112 ПВЦ прозори 59.5
37 Лазин Мирјана Опово Максима Горког бр.69 Котао 59.16
38 Јоксимовић Меланка Опово Гробљанска бр.18 Котао 59
39 Јоксимовић Меланка Опово Гробљанска бр.18 Цевна мрежа 58
40 Лазин Мирјана Опово Максима Горког бр.69 Цевна мрежа 57.66
41 Николић Стеван Опово Рибарска бр.12 ПВЦ прозори 56
42 Стојановић Бранко Опово Гробљанска бб Котао 54.5
43 Маринчев Мита Опово Иве Лоле Рибара бр.91 Котао 42
44 Стојанов Драган Опово Станка Томића бр.7 Цевна мрежа 41
45 Маринчев Мита Опово Иве Лоле Рибара бр.91 Цевна мрежа 41
46 Влајнић Живанко Баранда Жарка Зрењанина бр.16 Цевна мрежа 41
47 Качар Анкица Опово Братсва јединства бр.25 Котао 41
48 Качар Анкица Опово Братства Јединства бр.25 Цевна мрежас 41
49 Николић Драгослав Опово Станка Томића бр.74 котао 38

 

У Опову дана:                                                                                         КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

20.10.2022.год.                                                                                       МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

Јавни позив за избегла и интернорасељена лица који живе на територији Општине Опово

Јединица локалне самоуправе Опшрине Опово у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије ове године расписује јавни позив за доделу помоћи у виду набавка хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на територији...

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације ОПОВО, 28. новембар 2023 Обавештавамо све заинтересоване грађане општине Опово  да је јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији  општине...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ