ОПШТИНА ОПОВО

Одлукa о спровођењу поступка издавања пијачног пословног простора путем јавног надметања – лицитације

06.03.2024.

Јавно надметање (лицитација) ће се одржати 07.03.2024. године  са почетком у 10.00 часова у просторијама Општине Опово, Бориса Кидрича бр. 10 (Културни центар), Опово.

 

  1. Стална пијачна места – покривене пијачне тезге број:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

(навести број тезге)

по почетној цени од 5.250,00 динара за период од 01.04.2024. до 31.12.2024. године.

 

  1. Покретне продавнице – непокривена пијачне тезге број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

(навести број тезге)

 

по почетној цени од 3.000,00 динара за период од 01.04.2024. до 31.12.2024. године.

 

За учешће у лицитацији не полаже се депозит.

Комисија проверава да ли су испуњени сви предвиђени услови.

Поступак јавног надметања спроводи се јавно, истог дана, у просторијама Општине Опово, ул. Бориса Кидрича бр. 10 (Културни центар), а на огласној табли испред пијаце објављује се истог дана одлука Комисије о избору најповољнијег понуђача.

Поступак лицитације је јаван.

Поступак спроводи Комисија, а води га председник Комисије.

Поступак лицитације почиње на тај начин што председник Комисије прочита евиденциони број пијачног пословног простора, његову величину и намену, присутни се обавештавају о почетној цени на лицитацији и прозову се заинтересовани учесници који су поднели пријаве након чега се приступа лицитирању.

Висина лицитационог корака износи 200,00 динара.

Закупац пијачног пословног простора постаје онај учесник лицитације који је понудио највећи износ закупнине

О спроведеном поступку лицитације Комисија сачињава записник.

На одлуку Комисије, незадовољни учесник лицитације може у року од 24 часа поднети приговор директору Предузећа.

Одлука директора донета по приговору из става 1. овог члана је коначна.

Најповољнији понуђач  закључује уговор о закупу у року од 2 дана од дана достављања уговора од стране ЈП „Младост“ Опово.

Један закупац може закупити највише 2 (две) тезге .

Председник Комисије

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО
БРOJ: 203/2024
ДАНА: 06.03.2024. године
О П О В О

 

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО БРOJ: 355/2024 ДАНА: 08.04.2024. године О П О В О  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном...

Пријава за подстицаје могућа и за газдинства у процесу регистрације

Пријава за подстицаје могућа и за газдинства у процесу регистрације

Обавештавамо пољопривредне произвођаче да могу да поднесу захтеве за остваривање права на подстицаје путем платформе еПодстицаји и за газдинства која су у процесу регистрације. Како бисмо изашли у сусрет корисницима који су поднели захтев за регистрацију новог...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ