ОПШТИНА ОПОВО

Oдлукa о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Oпово

21.08.2023.

На основу члана  39. став 1.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ број 87/18),  члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018)  и члана 66. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, број 2/19)  и на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Опово број 06-41/23 од 21.08.2023. године, председник општине Опово доноси

О Д Л У К У О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО

Члан 1.

Проглашава се ванредна ситуација на целој територији општине Опово.

Члан 2.

Ванредна ситуација се проглашава због ширења заразне болести „Афричке куге свиња“ а ради спровођења превентивних и оперативних мера и заштите, отклањање последица и ризика и претњи по становништво, материјална добраи животну средину.

Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине Опово у складу са чланом 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ број 87/18).

Члан 4.

Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Панчево, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектор за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Панчеву, Јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

 

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Општинском службеном гласнику општине Опово.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ПРЕДСЕДНИК                                                             ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Број: 240-7/23
Дана: 21.08.2023. године
ОПОВО                                                                                   Анка Симин Дамјанов

 

 

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ  за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Опово

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Опово

На основу Одлуке Општинског већа општине Опово о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Опово број 06-48/2023 од 20.09.2023. године ( у даљем тексту: Одлука) и...

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи у виду огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избелица и интерно расељена лица на територији Општине Опово

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи у виду огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избелица и интерно расељена лица на територији Општине Опово

На основу Одлуке Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије о додели помоћи јединицама локалне самоуправе за набавку огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица и интерно раселјених лица на њиховој територији број 553-334/13-2013 од 17....

ЧЕТВРТИ ЈАВНИ ПОЗИВ   за куповину  кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта  КРУГ ПОДРШКЕ

ЧЕТВРТИ ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

На основу члана 7. и члана 12. Критеријума за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, 06-72/22 од 13.09.2022. године и на основу Одлуке о социјалној...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ