ОПШТИНА ОПОВО

Oдлукa о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Oпово

21.08.2023.

На основу члана  39. став 1.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ број 87/18),  члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018)  и члана 66. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“, број 2/19)  и на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Опово број 06-41/23 од 21.08.2023. године, председник општине Опово доноси

О Д Л У К У О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО

Члан 1.

Проглашава се ванредна ситуација на целој територији општине Опово.

Члан 2.

Ванредна ситуација се проглашава због ширења заразне болести „Афричке куге свиња“ а ради спровођења превентивних и оперативних мера и заштите, отклањање последица и ризика и претњи по становништво, материјална добраи животну средину.

Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Општински штаб за ванредне ситуације општине Опово у складу са чланом 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ број 87/18).

Члан 4.

Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Панчево, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектор за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Панчеву, Јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

 

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Општинском службеном гласнику општине Опово.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ПРЕДСЕДНИК                                                             ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Број: 240-7/23
Дана: 21.08.2023. године
ОПОВО                                                                                   Анка Симин Дамјанов

 

 

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО БРOJ: 355/2024 ДАНА: 08.04.2024. године О П О В О  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном...

Пријава за подстицаје могућа и за газдинства у процесу регистрације

Пријава за подстицаје могућа и за газдинства у процесу регистрације

Обавештавамо пољопривредне произвођаче да могу да поднесу захтеве за остваривање права на подстицаје путем платформе еПодстицаји и за газдинства која су у процесу регистрације. Како бисмо изашли у сусрет корисницима који су поднели захтев за регистрацију новог...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ