ОПШТИНА ОПОВО

Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID – 19

08.03.2021.

На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 26.02.2021. године, донео је:

 

ОДЛУКУ О

МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ

ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19

 

1.     Радно време објеката у којима се обавља делатност:

 

–         у области трговине на мало ( трговинске и друге радње и продајна места),

–         пружања услуга у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и слично),  

–         приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.),

–         као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном  физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте)

–         у области културе, која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору  ( позоришта, биоскопи, галерије и сл.),

–         и области спорта, која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт  са корисником услуге  (фитнес центри, теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл. ),  ограничава се тако да ти објекти могу радити сваког дана од 05,00 до 20,00 часова. 

2.     Ограничење из става 1. ове одлуке не односи се на радно време :

–         апотека (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за животиње или пољопривреду),

–         бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и

–         трговинских , угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. ове Одлуке, као и суботом и недељом.

–         трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе и животиње) и самосталних малопродајних објеката у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21,00 час, као и суботом и недељом.

–         Ординације у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. ове одлуке као и суботом и недељом.

–         Ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21,00 час, као и суботом и недељом.

–         Фитнес центара, теретана, вежбаоница и других објеката намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. ове одлуке и суботом и недељом.

 

У току радног времена из става 1. ове одлуке у објектима у којима се пружају услуге у области угоститељства није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17,00 часова није дозвољена музика у било ком облику.

 

У периоду утврђеном овом одлуком током радног времена у објектима у којима се обавља трговина на мало, а чија је површина преко 300м2, максималан број посетилаца ограничава се на једног посетиоца на 9 м2.

 

3.  Изузетно од става. 1. и 2. ове Одлукедана 27. и 28. фебруара 2021. године, радно време објеката у којима се обављају следеће делатности, и то:

у области трговине на мало, непрехрамбеним производима  (трговинске и друге радње и продајна места);

у области угоститељства, пружања услуга које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови,  и сл.);

у области трговине на мало, пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља та делатност (, пијаце и сл.);

у области културе, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом затвореном простору изузев позоришта (биоскопи, музеји, галерије);

у области приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

у области спорта, када се подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге, изузев оних објеката у којима се одржавају већ заказана такмичења, (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.),

ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 14.00 часова.

Радно време у објектима у којима се обављају делатности у области трговине на мало прехрамбеним производима (трговинске и друге радње и продајна места) и пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте) ограничава се тако да ти објекти могу радити од 06.00 часова до 20.00 часова.

4. Од ограничења радног времена наведеног у ставу 3. ове Одлуке  изузимају се:

апотеке (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

        – бензинске пумпе, у обављању делатности продаје горива;

        – трговински, угоститељски и други објекти који врше доставу хране;

ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије, односно друге здравствене установе у приватној и јавној својини.

                                   

Надзор над применом ове одлуке вршиће Комунална инспекција Општинске управе Опово.

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију  урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу   производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о  реализацији пројекта   „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ