ОПШТИНА ОПОВО

Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID – 19/512-143/2020

12.01.2021.

На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 29.12.2020. године, донео је:

Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашењеепидемије covid – 19/512-143/2020

 1. Радно времеобјеката у којима се обавља делатност:
 • у области трговине на мало ( трговинске и друге радње и продајна места),
 • пружања услуга у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и слично),
 • приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.),
 • као и у објектима у којима се обавља делатност пружања занатских и других услугау непосредном и дуготрајном  физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте)
 • у области културе, која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору  ( позоришта, биоскопи, галерије и сл.),
 • и области спорта, која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт  са корисником услуге  (фитнес центри, теретане, вежбаонице и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл. ), ограничава се тако да ти објекти могу радити сваког дана од 05,00 до 20,00 часова.

02. Ограничење из става 1. ове одлуке не односи се на радно време :

 • апотека (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за животиње или пољопривреду),
 • бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и
 • трговинских , угоститељских и других објеката који врше доставу хране, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. ове Одлуке, као и суботом и недељом.
 • трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе и животиње) и самосталнихмалопродајних објеката у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (трафике тј. киосци), који могу да раде до 21,00 час, као и суботом и недељом.
 • Ординације у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације које могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. ове одлуке као и суботом и недељом.
 • Ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21,00 час, као и суботом и недељом.
 • Фитнес центара, теретана, вежбаоница и других објеката намењених за спорт и рекреацију- када се користе у сврху тренингаи припрема за одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван радног времена утврђеног у ставу 1. ове одлуке и суботом и недељом.

У току радног времена из става 1. ове одлуке у објектима у којима се пружају услуге у области угоститељства није дозвољено непосредно извођење музике (музика уживо), а после 17,00 часова није дозвољена музика у било ком облику.

У периоду утврђеномовом одлуком током радног времена у објектима у којима се обавља трговина на мало, а чија је површина преко 300м2, максималан број посетилаца ограничава се на једног посетиоца на 9 м2.

Изузетно од става 1. ове одлуке, дана 31.12.2020. године и 01.01.2021. године,  радно време објеката у којима се обавља делатност пружања услуга у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови и слично),  ограничава се тако да ти објекти могу радити од 05,00 часова до 18,00 часова

Ова одлука ће се примењивати почевод 30.12.2020. годинезакључно са 11.01.2021. године

Надзор над применом ове одлуке вршиће Комунална инспекција Општинске управе Опово.

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу  силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу  силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

Јавни позив за избегла и интернорасељена лица који живе на територији Општине Опово

Јединица локалне самоуправе Опшрине Опово у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије ове године расписује јавни позив за доделу помоћи у виду набавка хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на територији...

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације ОПОВО, 28. новембар 2023 Обавештавамо све заинтересоване грађане општине Опово  да је јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији  општине...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ