ОПШТИНА ОПОВО

Обавештење за породиље – Одлука Уставног суда број IUz-60/2021

26.02.2024.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ УСТАВНОГ СУДА IUz-60/2021

На основу Инструкције Министарства за бригу о породици и демографију, о поступању општинских  управа у примени и спровођењу Одлуке Уставног суда Републике Србије бр. IUz-60/2021, а у циљу њене ефикасније примене, обавештавамо кориснице права на накнаду плате, односно зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, којима је решење достављено почев од 19.04.2019. године, о следећем:

Одлуком Уставног суда бр. ИУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године („Службени
гласник РС“, број 11/24) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21-
УС, 53/21-УС, 66/21,130/21, 43/23-УС и 62/23) у делу који гласи: „одсуства због
компликација у вези са одржавањем трудноће, или“ и у делу који гласи: „уколико није
коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће“, није у
сагласности са Уставом.
Тако да од 14. фебруара 2024. године, члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци
породици са децом гласи: „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог
закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на
примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу
отпочињања породиљског одсуства.“
Како је Одлуком Уставног суда дошло до измена члана 13. став 1. Закона о финансијској
подршци породици са децом у начину обрачуна основице накнаде зараде, односно
накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, који се
примењивао од 1. јула 2018. године до 14. фебруара 2024. године, орган ће по службеној
дужности преиспитати сва решења којима је одлучено о праву на накнаду зараде, односно
накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а која
нису коначна и правноснажна.
Имајући у виду да је иницијатива за покретање поступка за утврђивање неуставности
наведене законске одредбе поднета 19. априла 2021. године, корисници права којима је
решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају
да им је право повређено, захтев за измену појединачног акта (решења) које је
коначно и правноснажно.
Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке
Уставног суда.
Како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, рок за подношење захтева за
измену појединачног акта (решења) истиче 14. августа 2024. године.

Obaveštenje za porodilje – Odluka Ustavnog suda broj IUz-60/2021

Obrazac zahteva za izmenu rešenja po Odluci Ustavnog suda Republike Srbije broj IUz-60/2021

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО БРOJ: 355/2024 ДАНА: 08.04.2024. године О П О В О  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном...

Пријава за подстицаје могућа и за газдинства у процесу регистрације

Пријава за подстицаје могућа и за газдинства у процесу регистрације

Обавештавамо пољопривредне произвођаче да могу да поднесу захтеве за остваривање права на подстицаје путем платформе еПодстицаји и за газдинства која су у процесу регистрације. Како бисмо изашли у сусрет корисницима који су поднели захтев за регистрацију новог...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ