ОПШТИНА ОПОВО

Обавештење за грађане општине Опово о могућности у увид у део посебног бирачког списка

07.09.2022.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРOJ: 013-12/2022
ДАНА: 06.09. 2022. ГОДИНЕ
О П О В О

На основу члана 7. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националних мањина ( „Сл гласник РС“ бр. 61/18), Општинска управа општине Опово

ОБАВЕШТАВА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

Обавештавају се грађани општине Опово да могу извршити увид у део посебног бирачког списка  непосредно у општинској  управи  ако  припадник националне мањине има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица на територији општине Опово, у складу са законом који уређује заштиту података о личности,  сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова. до закључења посебног бирачког списка 29.10. 2022. гдине до 24 часа.

Увид у посебан бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министaрства државне управе и локалне самоуправе

Oвлашћени представници подносилаца потврђених изборних листа имају право увида у посебан бирачки списак, као и увида у службену документацију на основу које орган надлежан за вођење посебног бирачког списка врши упис, брисање, измене, допуне или исправке бирачког списка, у складу са законом.

Од закључења посебних бирачких спискова националних мањина (у даљем тексту: бирачки списак), па до 72 часа пре дана одржавања избора, тј до 09.10.2018. године у 24 часа, упис бирача који нису уписани у бирачки списак и промене у бирачком списку врши министарство надлежно за вођење бирачког списка.

 

Након закључења посебног бирачког списка општинска  управа захтев за упис промена у посебан бирачки списак, са прилозима, доставља електронским путем Министарству без одлагања, а најкасније следећег дана уколико је захтев примљен непосредно пре истека радног времена.

 

У поступку вршења увида у Јединствени бирачки списак, лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и лица која захтевају увид дужни су да поступају у складу са законом који се уређује заштита података о личности.

 

Захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку у  бирачком списку подноси се Општинској управи општине Опово писмено на адресу: Општинска управа општине Опово, Бориса Кидрича број 10, Опово или непосредно у службеним просторијама матичне службе Опово.

 

 

Начелник општинске управе, Анкица Јожика

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

На основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „ Круг подршке“(у даљем тексту: пројекат), број UNOPS-SHAI-2022-Grant-004, од 01.04.2022. године између Општине Опово и УНОПС  (у даљем тексту: Уговор о донацији), Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово...

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

основу члана 7. и члана 12. Критеријума за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, 06-/22 од 12.09.2022. године и на основу Одлуке о социјалној заштити...

Рани јавни увид  поводом израде  плана  детаљне регулације  за блокове број 24, 35а и 36а насеља Oпово

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за блокове број 24, 35а и 36а насеља Oпово

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ