ОПШТИНА ОПОВО

Нови ЕУ пројекат општине Опово

23.05.2022.

Нови ЕУ пројекат општине Опово

 

Општина Опово од 01. априла 2022. спроводи пројекат „Круг подршке“ у партнерству са удружењем „Сигуран живот“ из Опова и Центром за социјални рад, Опово. Пројекат се реализује уз финансијску подршку Европске уније у оквиру програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ који имплементира УНОПС (Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге).

Пројекат се реализује са следећим циљевима:

1) да се подржи успостављање трајних решења стамбеног питања за специфичну циљну групу

2) да се повећају шансе рањивих социјалних група за боље позиционирање на тржишту рада кроз подизање могућности за (само)запошљавање и побољшање животног стандарда.

Пројектом ће бити обухваћено 10 најугроженијих породица са територије општине Опово а главне планиране активности су:

1) Припремне активности за осигурање транспарентности и одрживости.

2) Обезбеђивање стамбених решења кроз куповину и реновирање 10 сеоских кућа.

3) Спровођење мера социјалне инклузије и подстицања (само)запошљивости за селектоване породице кроз обуке и набавку опреме и алата.

4) Реализовање кампања промоције и подизања свести.

Пројекат ће трајати 16 месеци, од 01. априла 2022. до 31. јула 2023.

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

Јавни позив за избегла и интернорасељена лица који живе на територији Општине Опово

Јединица локалне самоуправе Опшрине Опово у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије ове године расписује јавни позив за доделу помоћи у виду набавка хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на територији...

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације ОПОВО, 28. новембар 2023 Обавештавамо све заинтересоване грађане општине Опово  да је јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији  општине...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ