Nova e-usluga Opštinske uprave opštine Opovo

26.03.2021.

Nova e-usluga Opštinske uprave opštine Opovo

Besplatno preuzimanje parametara za dvofaktorsku autentikaciju (eID)

Opštinska uprava opština Opovo u sklopu nastavka razvoja elektronske uprave i aktivnosti u okviru digitalizacije procedura i usluga je omogućila građanima Besplatno preuzimanje parametara za dvofaktorsku autentikaciju (eID).
Svim zaiteresovanim građanima omogućeno je preuzimanje parametara za dvofaktorsku autentikaciju (eID) radi pristupanja uslugama elektronske uprave na Portalu eUprava na Jedinstvenom upravnom mestu – pisarnici Opštinske uprave opštine Opovo u Opovu , ul. Borisa Kidriča br.10, svakog radnog dana od 7:30 časova do 15:30 časova.

Službeno lice u Opštinskij upravi će građanima omogućiti pristupanje uslugama elektronske uprave putem eID na sledeće načine:

Ukoliko nemate registrovan nalog na Portalu eUprava, službeno lice će vas registrovati na Portal eUprava putem korisničkog imena i lozinke. Nakon što se verifikuje vaš nalog, službenom licu možete istovremeno podneti prijavu za besplatno dobijanje parametara za dvofaktorsku autentikaciju (eID) za mobilnu aplikaciju ConsentID.
Neophodno je da stranka prilikom podnošenja prijave ima mobilni telefon kod sebe, kao i pristup i-mejl adresi, koju je dao službenom licu prilikom otvaranja naloga. Pre podnošenja prijave za dobijanje parametara za dvofaktorsku autentikaciju, stranka mora da pristupi i-mejlu, koji je naveden u prijavi i da podesi lozinku za pristup Portalu eUprava.

Ukoliko je stranka registrovana na Portalu eUprava, potrebno je samo službenom licu u Opštinskom uslužnom centru da podnese prijavu za besplatno dobijanje parametara za dvofaktorsku autentikaciju (eID) za mobilnu aplikaciju ConsentID.
Dvofaktorska autentikacija predstavlja srednji nivo pouzdanosti. Prednost ovog načina prijavljivanja na Portalu eUprava je u tome što korisnicima nisu potrebni kvalifikovani elektronski sertifikati, već instalirana aplikacija ConsentID na njihovim pametnim uređajima sa android i iOS sistemima (mobilni telefon ili tablet) koju korisnik aktivira prilikom svake prijave. Uputstvo za instaliranje i podešavanje ConsentID aplikacije se nalazi na sajtu https://eid.gov.rs/pomoc, pod stavkom broj 8 „kako do dvofaktorske autentikacije?“.

Svim korisnicima koji se prijavljuju putem portala za elektronsku identifikaciju (eID), na adresu: https://eid.gov.rs/ (prijava dvofaktorskom autentikacijom) omogućeno je da izvrše proveru svojih podataka u Centralnom registru stanovništva na Portalu eUprava i da prijave sve eventualne nepravilnosti. Na ovaj način, građani putem Portala eUprava mogu ostvariti uvid u svoje podatke u matičnim knjigama, knjizi državljana, biometrijskoj ličnoj karti, pasošu, evidenciji o prebivalištu i boravištu građana, obaveznom socijalnom osiguranju i poreskoj evidenciji RS.

Korisnici koji koriste ovaj način prijave, pored Portala eUprava, mogu da pristupe portalu https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage i izvrše proveru poreza na imovinu, kao i da elektronski plate porez.

Korisnici takođe mogu pristupiti i Portalu eZdravlje, na adresu: https://e-zdravlje.gov.rs/landing/?v=20210224.

Detaljne informacije za preuzimanje parametara za dvofaktorsku autektikaciju (eID) radi korišćenja usluge elektronske uprave na Portalu eUprava možete dobiti na Portalu za elektronsku identifikaciju: https://eid.gov.rs/

Ovo je još jedna u nizu usluga koja ima za cilj razvoj i unapređenje elektronske uprave i digitalizaciju procedura i usluga. Do sada su implementirane sledeće e-usluge: „Bebo, dobro došla na svet“, Centralni registar matičnih knjiga, eZUP, JIS LPA, POS terminali, CEOP, E-vrtić, QR sistem plaćanja.

Pročitajte i…

Vesti

O Opovu

Video galerija

Foto galerija

Aktuelno

advertisement

statut

i

statut

informator o radu

i

informator o radu

službeni glasnik

i

službeni glasnik

budžet

budžet

javne nabavke

javne nabavke

pitajte predsednika

?

pitajte predsednika

pitajte direktore

?

pitajte direktore

telefoni

VAŽNI TELEFONI