ОПШТИНА ОПОВО

Нова е-услуга Oпштинске управе општине Опово

26.03.2021.

Нова е-услуга Oпштинске управе општине Опово

Бесплатно преузимање параметара за двофакторску аутентикацију (eID)

Општинска управа општина Опово у склопу наставка развоја електронске управе и активности у оквиру дигитализације процедура и услуга је омогућила грађанима Бесплатно преузимање параметара за двофакторску аутентикацију (eID).
Свим заитересованим грађанима омогућено је преузимање параметара за двофакторску аутентикацију (eID) ради приступања услугама електронске управе на Порталу еУправа на Јединственом управном месту – писарници Општинске управе општине Опово у Опову , ул. Бориса Kидрича бр.10, сваког радног дана од 7:30 часова до 15:30 часова.

Службено лице у Општинскиј управи ће грађанима омогућити приступање услугама електронске управе путем eID на следеће начине:

Уколико немате регистрован налог на Порталу еУправа, службено лице ће вас регистровати на Портал еУправа путем корисничког имена и лозинке. Након што се верификује ваш налог, службеном лицу можете истовремено поднети пријаву за бесплатно добијање параметара за двофакторску аутентикацију (eID) за мобилну апликацију ConsentID.
Неопходно је да странка приликом подношења пријаве има мобилни телефон код себе, као и приступ и-мејл адреси, коју је дао службеном лицу приликом отварања налога. Пре подношења пријаве за добијање параметара за двофакторску аутентикацију, странка мора да приступи и-мејлу, који је наведен у пријави и да подеси лозинку за приступ Порталу еУправа.

Уколико је странка регистрована на Порталу еУправа, потребно је само службеном лицу у Општинском услужном центру да поднесе пријаву за бесплатно добијање параметара за двофакторску аутентикацију (eID) за мобилну апликацију ConsentID.
Двофакторска аутентикација представља средњи ниво поузданости. Предност овог начина пријављивања на Порталу еУправа је у томе што корисницима нису потребни квалификовани електронски сертификати, већ инсталирана апликација ConsentID на њиховим паметним уређајима са android i iOS системима (мобилни телефон или таблет) коју корисник активира приликом сваке пријаве. Упутство за инсталирање и подешавање ConsentID апликације се налази на сајту https://eid.gov.rs/pomoc, под ставком број 8 „како до двофакторске аутентикације?“.

Свим корисницима који се пријављују путем портала за електронску идентификацију (eID), на адресу: https://eid.gov.rs/ (prijava dvofaktorskom autentikacijom) омогућено је да изврше проверу својих података у Централном регистру становништва на Порталу еУправа и да пријаве све евентуалне неправилности. На овај начин, грађани путем Портала еУправа могу остварити увид у своје податке у матичним књигама, књизи држављана, биометријској личној карти, пасошу, евиденцији о пребивалишту и боравишту грађана, обавезном социјалном осигурању и пореској евиденцији РС.

Корисници који користе овај начин пријаве, поред Портала еУправа, могу да приступе порталу https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage и изврше проверу пореза на имовину, као и да електронски плате порез.

Корисници такође могу приступити и Порталу еЗдравље, на адресу: https://e-zdravlje.gov.rs/landing/?v=20210224.

Детаљне информације за преузимање параметара за двофакторску аутектикацију (eID) ради коришћења услуге електронске управе на Порталу еУправа можете добити на Порталу за електронску идентификацију: https://eid.gov.rs/

Ово је још једна у низу услуга која има за циљ развој и унапређење електронске управе и дигитализацију процедура и услуга. До сада су имплементиране следеће е-услуге: „Бебо, добро дошла на свет“, Централни регистар матичних књига, еZUP, JIS LPA, POS terminali, CEOP, E-vrtić, QR систем плаћања.

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију  урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу   производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о  реализацији пројекта   „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ