ОПШТИНА ОПОВО

Укидање решења о проглашењу зараженог и угроженог подручја

06.02.2024.

Укидање решења о проглашењу зараженог и угроженог подручја

ОПОВО, 06. фебруар 2024 Обавештавају се држаоци свиња  насељених места Опово, Баранда и Сакуле да су на основу решења Министрства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину од 24.01.2024. године која су Општинској управи достављена данас,о укидању решења о проглашењу зараженог и угроженог подручја од заразне болести афричка куга свиња код домаћих свиња потрђене у насељеним местима Баранда, Сакуле и Опово, општина Опово, на територији Јужнобанатског управног округа.

Овим решењима укидају се све претходно наложене мере тако да држаоци свиња у Опову, Баранди и Сакулама могу без ограничења вршити клање и набавку нових грла, са препоруком да то буде од марта месеца.

У насељеном месту Сефкерин и даље важи решење о проглашењу заразе и сматра се угроженим због појаве нових случајева заражених свиња у насељеном месту Јабука на територији града Панчева.

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију  урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу   производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о  реализацији пројекта   „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ