ОПШТИНА ОПОВО

Локални индекс еУправе: Општини Опово уручено признање на пољу развоја еУправе

04.02.2023.

Општини Опово уручено признање на пољу развоја еУправе

ОПОВО, 4. фебруар 2023 – У оквиру завршне конференције пројекта „Успостављање Индекса еУправе (ЛЕИ) за јединице локалних самоуправа у Републици Србији“ који спроводи НСЛЕД уз подршку Европске уније, а према резултатима пилот мерења ЛЕИ индекса, Општина Опово је одабрана као једна од успешнијих локалних самоуправа.
На конференицији одржаној 3. фебруара у Београду, признање за остварене резултате на пољу развоја еУправе у локалној заједници током 2022. године у области Инфраструктуре, испред Општине Опово примиле су заменица председника општине Анка Симин Дамјанов и начелница Општинске управе Опово Анкица Јожика.
Уз подршку Европске уније, НАЛЕД ради на увођењу новог индекса чији је циљ мерење напретка општина и градова у развоју електронске управе (ЛЕИ индекс – локални индекс еУправе).
Пројекат је отпочео 1. марта 2021. године и трајаће до краја фебруара 2023. године.
Индекс ће мерити 10 најчешћих поступака за грађане и привреду у локалним самоуправама, али и опште показатеље напретка општина и градова када је реч о развоју електронских услуга и то кроз следеће компоненте:
Предуслове (Кеy Енаблерс) који се састоје од две компоненте – Инфраструктуре (инфраструктурне опремљености ЈЛС за пружање електронских услуга, техничке опремљености службеника, потпуности, ажурности и ефикасности вођења регистара, стратешког и финансијског оквира за развој еУправе на локалу), као и Људских ресурса и компетенција (обученост службеника, њиховог броја, као и оспособљености грађана да користе еУслуге)


Индекс електронских услуга (заступљеност и квалитет услуга – доступност, софистицираност, ефикасност, информациона безбедност, иновативност и проактивност ЈЛС у развоју софтверских решења, те укључивања грађана – јавност и доступност података за грађане, проактивно информисање грађана и механизми за праћење задовољства грађана и мерења корисничког искуства.
У оквиру овог пројекта биће израђен посебан софтвер којем ће општине и градови приступати ради попуњавања упитника, а софтвер ће такође бити пуњен подацима који се добијају од других органа – РАТЕЛ, Канцеларија за ИТ и еУправу, Републички геодетски завод, Републички завод за статистику итд.
На засебном сајту биће приказани резултати мерења у виду интерактивне онлајн мапе Србије.
Пројекат има за циљ да, између осталог, промовише примере добре праксе кроз објављивање Водича најбољих пракси, али и да пружи подршку оним локалним самоуправама које при првом мерењу индекса покажу најлошије резултате.
У оквиру пројекта биће организоване и посебне обуке за организације цивилног друштва у области електронске управе, електронског пословања, информационе безбедности и заштите података о личности, будући да пројекат има за циљ оснаживање грађана и организација цивилног друштва у мониторингу развоја еУправе на локалу и њихово активно укључивање у овај процес.

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију  урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу   производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о  реализацији пројекта   „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ