spisak zaposlenih

Broj zaposlenih i radno angažovanih lica

kabinet

1.Markov Miloš
2.Simin Damjanov Anka
3.Kovačević Nebojša

veće

1.Fogl Goran
2.Stanojev Vesna
3.Divljački Goran

skupština

1.Josić Nenad
2.Ugrinov Dragan
3.Maksimović Radmila
4.Petrović Jelena

opštinska uprava

1.Jožika Ankica
2.Mančev Slavko
3.Cvetanović Rade
4.Stojanov Dragana
5.Zivlaković Zorana
6.Vaić Dragana
7.Mitrović Marina
8.Janković Anka
9.Vodeničar Nataša
10.Spasojević Aleksandar
11.Kočović Jasna
12.Četnik Jasmina
13.Lekić Violeta
14.Damjanov Gordana
15.Jovanov Saša
16.Markov Ivana
17.Mojsa Katica
18.Vakareskov Jovana
19.Todorović Marina
20.Baba Alić Fuad
21.Hrčan Zoran
22.Ikonov Erdeljan Aleksandra
23.Kanački Jelena
24.Lazić Zoran
25.Nedeljkov Jova
26.Bena Verica
27.Vlah Ivana
28.Saša Cvrkota
29.Bulat Jasna

ugovori

1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./

Vesti

O Opovu

Video galerija

Foto galerija

Aktuelno

advertisement

statut

i

statut

informator o radu

i

informator o radu

službeni glasnik

i

službeni glasnik

budžet

budžet

javne nabavke

javne nabavke

pitajte predsednika

?

pitajte predsednika

pitajte direktore

?

pitajte direktore

telefoni

VAŽNI TELEFONI