ОПШТИНА ОПОВО

општинска управа

Службени гласници општине Опово

Број запослених и радно ангажованих лица у општинској управи општине Опово

Образац заштита података о личности

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Списак овлашћених службених лица за вођење управног поступка

Административне процедуре – општа управа

Административна процедура – друштвене делатности

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ОПШТИНСКА УПРАВА

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ОПШТИНА

Информатор о раду Скупштине општине, Општинског већа, Председника општине и Општинске управе општине Опово 15.11.2017. – измена 08.04.2019.

Извештај о усвајању ЛАП

Упутство о применама одредаба члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција

Локални план за борбу против корупције општине Опово

Одлука о Општинској управи

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе Опово

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ