ОПШТИНА ОПОВО

одељење за привреду и финансије

Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину

Ребаланс Буџета бр. 1 за 2021. годину

Буџет за 2021. годину

Измена плана јавних набавки општине Опово за 2021. годину

План јавних набавки општине Опово за 2021. годину

Закључак о ценама ППЗ за 2020. годину

Нацрт годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Опово за 2020. годину (за сада још није усвојен и комплетан)

Упутство за припрему одлуке о Буџету за 2021. годину

Нацрт Буџета за 2020. годину

Јавни позив за вршење услуга складиштења пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини

Јавни позив за вршење услуга скидања и транспорта усева са пољњпривредог земљишта у државној својини

Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину

Упутство за припрему одлуке о Буџету за 2020. годину

Стратегија руралног развоја општине Опово

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Опово

Упутство за припрему Буџета за 2019. годину

Административне процедуре – локална пореска администрација

Одлука о изменама и допунама о локалним комуналним таксама

Одлука о буџету општине Опово за 2018. годину

Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имоивну за 2018. годину за територију општине Опово

Одлука о додели уговора за јавну набавку – Непредвиђени радови на санацији и адаптацији објекта здравства – амбуланта Сефкерин

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2018. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Опово за 2019. годину

План јавних набавки за 2017. годину – Општина Опово

Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину за територију општине Опово

Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Опово

План јавних набавки за 2017. годину – Општинска управа Опово

Квартални извештаји Општина Опово – 2016

Квартални извештаји Општинска управа Опово – 2016

Одлука о буџету општине Опово за 2017. годину

Измена плана јавних набавки за 2016. – Општина Опово – 28.11.2016.

Измена плана јавних набавки за 2016. – Општинска управа Опово – 08.11.2016.

Измена плана јавних набавки за 2016. – Општина Опово – 07.10.2016.

Измена плана јавних набавки за 2016. – Општина Опово – 27.09.2016.

Измена плана јавних набавки за 2016. – Општина Опово – 13.09.2016.

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2017. годину

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Опово

Измена плана јавних набавки за 2016. годину – Општинска управа Опово – 05.08.2016.

Измена плана јавних набавки за 2016. годину – Општина Опово 22.06.2016.

Одлука о буџету општине Опово за 2016. годину

Измена плана јавних набавки за 2016. годину – Општинска управа Опово – 25.05.2016.

План јавних набавки за 2016. годину – Општина Опово

План јавних набавки за 2016. годину – Општинска управа Опово

Одлука о порезу на имовину за 2016. годину

Одлука о сахрањивању и гробљима

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ