funkcioneri

Funkcija

Predsednik Opštine

Ime i prezime

Miloš Markov

Godina i mesto rođenja

Škola

Stručna sprema

diplomirani ekonomista

Radno iskustvo

Kontakt

Funkcija

Zamenik predsednika Opštine

Ime i prezime

Anka Simin Damjanov

Godina i mesto rođenja

Škola

Stručna sprema

 strukovni ekonomista

Radno iskustvo

Kontakt

Funkcija

Pomoćnik predsednika

Ime i prezime

Nebojša Kovačević

Godina i mesto rođenja

Škola

Stručna sprema

 strukovni ekonomista marketinga

Radno iskustvo

Kontakt

Funkcija

Predsednik SO

Ime i prezime

Nenad Josić

Godina i mesto rođenja

Škola

Stručna sprema

Diplomirani inženjer menadžmenta

Radno iskustvo

Kontakt

Funkcija

Zamenik predsednika SO

Ime i prezime

Dragan Ugrinov

Godina i mesto rođenja

Škola

Stručna sprema

diplomirani ekonomista master menadžmenta u zdravstvu

Radno iskustvo

Kontakt

Funkcija

Sekretar SO

Ime i prezime

Radmila Maksimović

Godina i mesto rođenja

Škola

Stručna sprema

diplomirani pravnik

Radno iskustvo

Kontakt

Funkcija

Zamenik sekretara SO

Ime i prezime

Jelena Petrović

Godina i mesto rođenja

Škola

Stručna sprema

diplomirani pravnik

Radno iskustvo

Kontakt

Funkcija

Šef kabineta predsednika opštine

Ime i prezime

Ivana Vlah

Godina i mesto rođenja

Škola

Stručna sprema

diplomirani ekonomista

Radno iskustvo

Kontakt

Funkcija

Načelnik opštinske uprave

Ime i prezime

Ankica Jožika

Godina i mesto rođenja

Škola

Stručna sprema

diplomirani pravnik

Radno iskustvo

Kontakt

Vesti

O Opovu

Video galerija

Foto galerija

Aktuelno

advertisement

statut

i

statut

informator o radu

i

informator o radu

službeni glasnik

i

službeni glasnik

budžet

budžet

javne nabavke

javne nabavke

pitajte predsednika

?

pitajte predsednika

pitajte direktore

?

pitajte direktore

telefoni

VAŽNI TELEFONI