ОПШТИНА ОПОВО

Jавни конкурс за уградњу соларних панела за домаћинства

На основу Одлуке Општинског већа општине Опово  о расписивању Јавног конкурса за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње...