ОПШТИНА ОПОВО

Интерни конкурс за попуњањаване извршилачког радног места у општинској управи општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 111-1 /2022 ДАНА: 26. 09. 2022. године ОПОВО На онову члана 4 и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( “Сл. Гласник РС” број 21/2016, 113/2017, 95/2018,...