ОПШТИНА ОПОВО

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

08.04.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО
БРOJ: 355/2024
ДАНА: 08.04.2024. године
О П О В О

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ (ЛИЦИТАЦИЈИ) ЗА ЗАКУП ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ У ОПОВУ ЗА 2024. ГОДИНУ – ДРУГИ КРУГ (Обавештење о слободном пијачном простору) 

 1. Предмет закупа:

Стална пијачна места – покривене пијачне тезге  бројеви 8, 10, 11, 14, 15 и покретне продавнице – непокривена пијачне тезге бројеви 8 и 9.

Предмет закупа се налази на пијаци у Опову.

Покретна имовина се даје у закуп у виђеном стању, без могућности рекламације.

Поступак за узимање учешћа на јавном надметању (лицитацији) и начин закупа дат је у оквиру документације (образац/пријава) за јавно надметање.

 1. Обавезни услови продаје:

Почетна цена покривене пијачне тезге из ценовника за период: од 01.05.2024. до 31.12.2024. године износи 4.667,00 динара без ПДВ-а.

Почетна цена непокривене пијачне тезге из ценовника за период: од 01.05.2024. до 31.12.2024. године износи 2.667,00 динара без ПДВ-а.

Депозит: нема депозита

 1. Право учешћа на јавном надметању (лицитацији):

Право учешћа на јавном надметању (лицитацији) има домаће или страно физичко лице, предузетник или правно лице које је:

а)         Поднело пријаву за учешће на јавном надметању

 1. Разгледање предмета закупа:

Обилазак пијаце са коначним распоредом тезги може се обавити  дана  11.04.2024. године  у времену од  8.00 часова до 11.00 часова.

 1. Подношење пријава:

Пријава се подноси писмено на адресу:

ЈП „Младост“  Опово, Иве Лоле Рибара 1 Ј, 26204 Опово

или лично у просторијама предузећа од 09.04.2024. године до 15.04.2024. године,

радним данима од 8.00 до 15.00 часова.

Пријаве се подносе на обрасцима које можете добити у просторијама предузећа почев од  09.04.2024. године радним данима од 8.00 до 15.00 часова. Обрасци су бесплатни.

 1. Одржавање јавног надметања (лицитације):

Јавно надметање (лицитација) ће се одржати 17.04.2024. године  са почетком у 10.00    часова у просторијама Општине Опово, Бориса Кидрича бр. 10 (Културни центар).

Начин спровођења јавног надметања (лицитације) и закључивања Уговора о закупу детаљно је објашњен у Упутству за учеснике, које је саставни део документације које се добија уз преузимање обрасца пријаве.

Један закупац може закупити највише 2 (две) тезге. Закупци који су у претходном кругу излицитирали две тезге покривене или непокривене у другом кругу не могу учествовати.

 1. Питања и додатно објашњење:

За сва додатна питања у вези са овим позивом, заинтересована лица могу контактирати:

 • Биљана Фанцанело, 013/681544, радним данима од 7.00 – 15.00 часова.

 

 

Директор
Славко Манчев

Образац пријаве можете преузети: ОВДЕ

 

Прочитајте и…

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Обавештење о излагању Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-4/2023 ДАНА: 27.04.2024. године О П О В О  На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ