ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву за доделу новчане помоћи  за 94 деце у износу од по 100 евра у динарској противредности

01.03.2023.

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр. 19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 и 5/22 )   Општинско веће општине Опово расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ Право на доделу новчане помоћи  за 94 деце у износу од по 100 евра у динарској противредности имају родитељи деце која похађају 5. или 6. разред основних школа на територији општине Опово у школској 2022/2023 години за суфинансирање трошкова боравка деце у одмаралишту Црвеног крста Србије, у Баошићима у Црној Гори, у периоду од 13-22.августа 2023.године.

Потребно је да подносилац захтева  испуни следеће услове:

 1. Да дете редовно похађа 5. или 6. разред основних школа на територији општине Опово у школској 2022/2023. години.
 2. Да дете има позитивну оцену из владања и позитиван успех у школи ( да нема негативне оцене).

 

Уз захтев, подносилац је дужан да достави следеће доказе:

 

 1. Фотокопију личне карте једног од родитеља детета.
 2. Потврда из школе да је дете ученик 5. или 6. разреда основних школа на територији општине Опово у школској 2022/2023. години, да редовно похађа наставу и да има позитивну оцену из владања и позитиван успех у школи ( да нема негативне оцене).

Докази  се достављају  у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

Критеријуми за рангирање:

 

 1. Да је дете ученик 5. или 6. разреда основних школа на територији општине Опово у школској 2022/2023. години.
 2. Да дете има позитивну оцену из владања и позитиван успех у школи ( да нема негативне оцене).
 3. Уколико буде поднето више захтева од расположивих места и обезбеђених финансијских средстава предност имају деца са бољим успехом у школи

( као помоћни критеријум ).

Оглас остаје отворен 6 дана од дана објављивања.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милош Марков

Образац захтева можете преузети ОВДЕ

Прочитајте и…

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Обавештење о излагању Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-4/2023 ДАНА: 27.04.2024. године О П О В О  На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ