ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву за доделу новчане помоћи  за 94 деце у износу од по 100 евра у динарској противредности

01.03.2023.

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр. 19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 и 5/22 )   Општинско веће општине Опово расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ Право на доделу новчане помоћи  за 94 деце у износу од по 100 евра у динарској противредности имају родитељи деце која похађају 5. или 6. разред основних школа на територији општине Опово у школској 2022/2023 години за суфинансирање трошкова боравка деце у одмаралишту Црвеног крста Србије, у Баошићима у Црној Гори, у периоду од 13-22.августа 2023.године.

Потребно је да подносилац захтева  испуни следеће услове:

  1. Да дете редовно похађа 5. или 6. разред основних школа на територији општине Опово у школској 2022/2023. години.
  2. Да дете има позитивну оцену из владања и позитиван успех у школи ( да нема негативне оцене).

 

Уз захтев, подносилац је дужан да достави следеће доказе:

 

  1. Фотокопију личне карте једног од родитеља детета.
  2. Потврда из школе да је дете ученик 5. или 6. разреда основних школа на територији општине Опово у школској 2022/2023. години, да редовно похађа наставу и да има позитивну оцену из владања и позитиван успех у школи ( да нема негативне оцене).

Докази  се достављају  у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

Критеријуми за рангирање:

 

  1. Да је дете ученик 5. или 6. разреда основних школа на територији општине Опово у школској 2022/2023. години.
  2. Да дете има позитивну оцену из владања и позитиван успех у школи ( да нема негативне оцене).
  3. Уколико буде поднето више захтева од расположивих места и обезбеђених финансијских средстава предност имају деца са бољим успехом у школи

( као помоћни критеријум ).

Оглас остаје отворен 6 дана од дана објављивања.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милош Марков

Образац захтева можете преузети ОВДЕ

Прочитајте и…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу   силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

Јавни позив за избегла и интернорасељена лица који живе на територији Општине Опово

Јединица локалне самоуправе Опшрине Опово у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије ове године расписује јавни позив за доделу помоћи у виду набавка хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на територији...

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације ОПОВО, 28. новембар 2023 Обавештавамо све заинтересоване грађане општине Опово  да је јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији  општине...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ