ОПШТИНА ОПОВО

Јавни позив за избегла и интернорасељена лица који живе на територији Општине Опово

29.11.2023.

Јединица локалне самоуправе Опшрине Опово у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије ове године расписује јавни позив за доделу помоћи у виду набавка хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на територији општине Опово.Ове године општини Опово опредељено је 240.000,00 динара, чиме ће се обезбедити 40 пакета хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њеној територији.
Јавни позив траје до 08. 12. 2023. године, и позивају се избегла и интерно расељена лица да поднесу Захтев на Писарници општини Опово.
Остале информације и јавни позив можете видети у наставку текста, доле.:

На основу Одлуке Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије о додели помоћи јединицама локалне самоуправе за набавку пакета хране за породична домаћинства избеглица и интерно раселјених лица на њиховој територији број 36-22/16-2023 од 17. 08. 2023. године, Уговору о сарадњи закњученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Опово бр. 268-4/2023 од 20.11.2023. године. Комисија за оцену поднетих захтева за доделу помоћи у виду пакета хране за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица 29.11.2023. године расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи у виду пакета хране за породична домаћинства избелица и интерно расељена лицана на територији Општине Опово

 

УСЛОВИ

 

Право на помоћ могу да остваре породице избеглица и интерно расељених лица који живе на територије Општине Опово. Потребно је да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају један од следећих услова и то:

 1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са боравиштем у општини Опово;
 2. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије по члану породичног домаћинства, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику;
 3. једнородитељска домаћинства са дететом/децом до навршених 18 година живота или студентом/студентима до навршених 26 година живота на редовном школовању;
 4. трочлано и вишечлано породично домаћинство са дететом/децом до навршених 18 година живота;
 5. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година;
 6. домаћинство старијих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота);
 7. једночлана породична домаћинства са лицем преко 60 година живота

 

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

 

 1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом до навршених 18 година живота

или студентом/студентима до навршених 26 година живота на редовном школовању – 30 бодова;

 1. трочлано и вишечлано породично домаћинство са децом до навршених 18 година

живота – 20 бодова;

 1. једночлана домаћинства са лицем преко 60 година живота – 20 бодова;
 2. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије по члану породичног домаћинства, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику – 20 бодова;
 3. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година – 10 бодова;
 4. домаћинство старијих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година

живота) – 10 бодова.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз захтев за доделу средстава за пакете хране, подносилац је дужан да донесе следећи доказ:

 

 1. Форокопија избегличка/расељеничка легитимација (лична карта);
 2. Доказ о приходима за све пунолетне чланове домаћинства и то: потврда послодавца о висини нето зараде за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, уверење из Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених лица, чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, потврда ПИО ФОНДА да лице остварује/не остварује право на пензију, оверена лична изјава код надлежног органа да лице остварује или не остварује приходе.

Докази да се достављају у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране Комисије приликом пријаве захтева.

Рок за подношење захтева са праћеном документацијом је од 29.11.2023. до 08.11.2023. године.

У Опову дана 29.11.2023. године.

 

Прочитајте и…

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Обавештење о излагању Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-4/2023 ДАНА: 27.04.2024. године О П О В О  На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о...

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране у ко Опово и ко Баранда и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину израђеног од ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Општинско веће општине Опово расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА 2024 годину Право на...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ