ОПШТИНА ОПОВО

Јавни позив за доделу помоћи у набавци шпорета на чврсто горивo

15.11.2021.

На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17 и 6/18 )    и Решења о формирању комисије бр. 02-62/21 од  12.11. 2021. године, Комисија за доделу помоћи   расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У НАБАВЦИ ШПОРЕТА НА ЧВРСТО ГОРИВO

Право на помоћ могу да остваре лица која имају пребивалиште на територији општине и којима је потребна помоћ у виду ШПОРЕТА НА ЧВРСТО ГОРИВО (дрва)

 Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуне следеће услове:

 1. да су корисници новчане социјалне помоћи

Помоћ се одобрава као једнократна и бесповратна. Број шпорета који се набављају је 20.

Уз захтев за доделу средстава за набавку шпорета, подносилац је дужан да достави следеће доказе:

 1. Фотокопију личне карте
  2. Фотокопију решења о новчаној социјалној помоћи
  3. Изјаву о броју чланова домаћинства

Докази  се достављају  у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

Критеријуми за рангирање:

 1. Да су корисници новчане социјалне помоћи ( 20 бодова)
 2. Број чланова домаћинства( 3 бода по члану домаћинства максимално 18 бодова)
 3. Стамбени услове ( величина и грађевинско стање  и опремљеност стамбеног објекат оцену врши Комисија) – ( 30 бодова)
 4. Процена угроженост домаћинства ( Комисија утврђује да ли у објекту постоји адекватан шпорет) – ( 32 бодова)

Право учешћа на конкурсу имају лица која раније нису добила шпорет од стране општине или покрајинских или републичких органа или хуманитарних организација.

 

Комисија ће након истека рока за пријаве обићи свако домаћинство  чији је члан поднео пријаву. Пријава се подноси лично са документацијом у кабинет председника општине. За додатне информације, контакт особа Ивана Влах  – телефон 013 681091

 

Оглас остаје отворен 7 дана од дана објављивања, односно до 22.11.2021.

 

 

У Опову дана , 15.11.2021. године                                     ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ   Драган М Угринов

Прочитајте и…

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе

Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе  Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе...

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Р е п у б л и к а С р б и ј а АП Војводина Општина Опово Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини Број: 320- 37/2022 Датум: 20.06.2022. године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА...

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2023. годину У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ