ОПШТИНА ОПОВО

регистрација пољопривредног газдинства

Регистрација пољопривредног газдинства-упутство, шифрарници, обрасци и правилник

пољопривреда

Одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопоривредног земљишта у држ. својини 2. круг на територији општине Опово за 2023. годину

Закључак о почетним ценама закупа пољпоривредног земљишта у држ. својини 2. круг на територији општине Опово за 2023. годину

Одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп земљишта у држ. својини 1. круг на територији општине Опово за 2023. годину

Закључак о почетним ценама, закупа пољопривредног земљишта у држ. својини 1. круг на територији општине Опово за 2023. годину

НОВИ јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине опово за 2024. годину и обрасци захтева

НОВИ јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији  општине Oпово за 2024. годину и обрасци захтева

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2024. годину и обрасци захтева

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања  накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2024 годину и захтев

Закључак о ценама ППЗ сточари за 2023. годину

Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Опово за 2023. годину

Закључак о почетним ценама закупа пољ. земљишта у држ. својини 2. круг на територији општине Опово 2. круг за 2022. год.

Одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп земљишта у држ. својини 1. круг на територији општине Опово за 2022. годину

Закључак о почетним ценама, закупа пољопривредног земљишта у држ. својини 1. круг на територији општине Опово за 2022. годину

Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Опово за 2022. годину

Закључак о ценама ППЗ – сточари 2022

Закључак о ценама ППЗ – инфраструктура 2022

Одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп пољ. земљишта у држ. својини на тер. општине Опово 2. круг 2021

Закључак о почетним ценама закупа пољ. земљишта у држ. својини на тер. општине Опово 2. круг 2021

Закључак о почетним ценама закупа пољ. земљишта у држ. својини на тер. општине Опово 1. круг 2021

Закључак о ценама ППЗ – сточари 2021

Закључак о ценама ППЗ – инфраструктура 2021

Закључак о ценама ППЗ 2020

Закуп пољ. земљишта у држ. својини

Закуп пољ. земљишта у држ. својини 2. круг

Комасација Баранда

Јавни позив за доказивање права пречег закупа ППЗ за 2022

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде ППЗ за 2022

Захтев за остваривање права коришћења без плаћања надокнаде ППЗ за 2022

Захтев за признавање права коришћења ППЗ на основу права над пољопривредном инфраструктуром 2022

Захтев за признавање права коришћења ППЗ по основу сточарства 2022

Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за подручје општине Опово за 2021.годину

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ