ОПШТИНА ОПОВО

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

На основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „ Круг подршке“(у даљем тексту: пројекат), број UNOPS-SHAI-2022-Grant-004, од 01.04.2022. године између Општине Опово и УНОПС  (у даљем тексту: Уговор о донацији), Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово...
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника пакета подршке у оквиру пројекта „Круг подршке“

ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника у оквиру пројекта КРУГ ПОДРШКЕ

основу члана 7. и члана 12. Критеријума за куповину кућа са окућницом и поступку и начину рада Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, 06-/22 од 12.09.2022. године и на основу Одлуке о социјалној заштити...
Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за блокове број 24, 35а и 36а насеља Oпово

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за блокове број 24, 35а и 36а насеља Oпово

Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...
Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за блокове број 24, 35а и 36а насеља Oпово

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за део блока број 58 и блок број 54а насеља Опово

Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за део блока број 58 и блок број 54а насеља Опово Oпштинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом...
Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за блокове број 24, 35а и 36а насеља Oпово

Обавештење за грађане општине Опово о могућности у увид у део посебног бирачког списка

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРOJ: 013-12/2022 ДАНА: 06.09. 2022. ГОДИНЕ О П О В О На основу члана 7. Правилника о начину вођења посебног бирачког списка националних мањина ( „Сл гласник РС“ бр. 61/18), Општинска управа општине Опово...
Рани јавни увид поводом израде плана детаљне регулације за блокове број 24, 35а и 36а насеља Oпово

Прелиминарна листа директних корисника за соларне панеле у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља на територији општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ОПОВО Комисија за реализацију мера енергетске санације Број: сл/2022 Дана:19 08.2022. год. Опово, Бориса Кидрича 10 Тел.: 013/681-030 На основу оцењивања и рангирања приспелих пријава по Јавном позиву за учешће привредних субјеката у...