ОПШТИНА ОПОВО

Обавештење о примању треће (бустер) дозе вакцине

Обавештење о примању треће (бустер) дозе вакцине

Обавештавамо вас да је почела вакцинација свих грађана Републике Србије, као и странаца који имају одобрен сталан боравак у Републици Србији трећом (бустер) дозом вакцине. Трећа (бустер) доза вакцине против COVID-19 се примењује код особа код којих је од давања друге...
еГрађанин – информације и промотивни материјали

еГрађанин – информације и промотивни материјали

НАЛЕД је у протеклом периоду, у сарадњи са Канцеларијом за ИТ и еУправу, а уз финансијску подршку Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) успешно спровео пројекат Supporting Enhancement of eDelivery of Acts and Requests Between Businesses / Citizens and Government in...
Процена утицаја на животну средину за КП 2108 и 2109  К.О. Сакуле

Процена утицаја на животну средину за КП 2108 и 2109 К.О. Сакуле

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине ОБАВЕШТАВА...
Пријава на Јавни позив за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима

Пријава на Јавни позив за избор корисника стамбених јединица намењених за социјално становање у заштићеним условима

Регионални стамбени програм (РСП) представља заједничку иницијативу Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије. Циљ Програма је давање свеобухватног доприноса решавању проблема дуготрајног расељавања најосетљивијих избеглих и расељених лица, насталих након...
Процена утицаја на животну средину за КП 2108 и 2109  К.О. Сакуле

Јавни позив за подношење понуда за набавку дугорочног банкарског кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода

На основу Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ бр. 61/05, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) општина Опово упутила је захтев за давање сагласности на дугорочно задуживање бр. 400-23/2021 од 29.04.2021. године Министарству финансија,...
Процена утицаја на животну средину за КП 2108 и 2109  К.О. Сакуле

Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за, на катастарским парцелама бр. 2108 и 2109 К.О. Сакуле

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине...