ОПШТИНА ОПОВО

Баранда и Сакуле заражена подручја од болести афричке куге свиња

04.07.2023.

Министарство пољопривреде Републике Србије, Управа за ветерину, дана 3.07.2023. године, донела је следеће решење:

I Подручје полупречника најмање 3 км око жаришта заразе у насељеном месту Баранда, општина Опово, Јужнобанатски управни округ, проглашава се ЗАРАЖЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаћих свиња и обухвата  насељено место: Баранда које је већ било проглашено угроженим подручјем на територији општине Опово, Јужнобанатски управни округ.

 

II Подручје полупречника најмање 10 км око жаришта заразе у насељеном месту Баранда , општина Опово, Јужнобанатски управни округ, проглашава се УГРОЖЕНИМ од заразне болести АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА код домаћих свиња и обухвата насељено место: Сакуле које је већ било проглашено угроженим подручјем на територији општине Опово, Јужнобанатски управни округ.
Насељена места: Опово, Сефкерин на територији општине Опово, Јужнобанатски управни округ, и насељено место Чента на територији Града Зрењанина, Средњебанатски управни округ које се налази у подручју од 10 км око жаришта заразе  у насељеном месту Баранда, општина Опово, Јужнобанатски управни округ, а које је већ проглашено зараженим, остаје и даље заражено подручје и спроводе се мере у складу са донетим решењем.

 

III У ловишту „Тамиш-Баранда“ установљеним на територији иоштине Опово, Јужнобанатски управни округ које је већ проглашено подручјем високог ризика од заразне болести афричка куга свиња, спроводе се мере у складу са Наредбом о предузимању мера за спречавање уношења, појаве, откривања, ширења, сузбијања и искорењивања заразне болести Афричке куге свиња (Pestis suum Africana) у Републику Србију (Сл. гласник РС бр. 6/2019 и 58/2019) и посебним прописом.

Прочитајте и…

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије: Обавештење о планираним истражним радовима на траси аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад

Коридори Србије су издали обавештење о томе да су започете припреме подлоге за израду пројектно - техничке документације, што обухвата геотехничке и геодетске истражне радове, а односе се на територије које се налазе на траси будућег аутопута Београд – Зрењанин – Нови...

Jавни позив за презентацију  урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу   производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

Jавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу производног објекта са административним делом, магацинским простором и гаражом, спратности П до П+1 на катастарској парцели бр. 5295/3 КО ОПОВО

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС , 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и...

Обавештење о  реализацији пројекта   „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештење о реализацији пројекта „Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља“

Обавештавају се грађанке и грађани општине Опово да је пројекат под називом Саветодавно-терапијска подршка жртвама породичног насиља   Започет дана 22.03.2024. године, и даље у својој реализацији и окончава се 15.06.2024. године. Место реализације је објекат...

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

Актуелно

advertisement

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ