ОПШТИНА ОПОВО

актуелно

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО –АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу силоса са пратећим објектима на к.п. бр. 4295/2 и 4295/3 К.О. БАРАНДА

На основу  члана 63.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11,...

Јавни позив за избегла и интернорасељена лица који живе на територији Општине Опово

Јединица локалне самоуправе Опшрине Опово у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије ове године расписује јавни позив за...

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације

Обавештење грађанима о статусу Програма суфинансирања мера енергетске санације ОПОВО, 28. новембар 2023 Обавештавамо све заинтересоване грађане...

Обавештавају се грађани  општине Опово да се излаже Јединствени бирачки списак-део бирачког списка за подручје општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-9/2023 ДАНА: 17.11.2023. године О П О В О  На основу члана 14.,15. и 17....

вести

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ У КО ОПОВО И КО БАРАНДА

Општинска управа општине Опово, Одељење за имовинско правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12,...

Сазнајте више

Омогућен увид у бирачки списак

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 013-6/2023 ДАНА: 02.11.2023. године О П О В О   На основу члана 14.,15. и 17. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/2009 и 99/2011) и Упутства за спровођење Закона о...

Сазнајте више

Општинска управа Опово: Обавештење о расписаном огласу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Опово – II круг за 2023. годину

Обавештење о расписаном огласу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Опово – ИИ круг за 2023. годину Обавештавамо заинтересоване грађане да је расписан оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у...

Сазнајте више

инвестирајте у опово

Осим подстицаја за домаће и стране инвеститоре, општина пружа подстицаје у погледу плаћања комуналних такси,закупа грађевинских парцела, као и изузеће од плаћања таксе просторног планирања и изградње

повољна
локација

индустријска
зона

обједињена процедура
водич

обједињена процедура

Вести

О Опову

Видео галерија

Фото галерија

ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2022

статут

i

статут

информатор о раду

i

информатор о раду

службени гласник

i

службени гласник

буџет

буџет

јавне набавке

јавне набавке

питајте председника

?

питајте председника

питајте директоре

?

питајте директоре

питајте одборнике

?

питајте одборнике

телефони

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ