Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Актуелности

Информације у вези са пријављивањем за исказивање интересовања за вакцинацију против вируса COVID 19

Информације у вези са пријављивањем за исказивање интересовања за вакцинацију против вируса COVID 19

Обавештавају се грађани општине Опово да све информације у вези са пријављивањем за исказивање интересовања за вакцинацију против вируса COVID 19 могу да добију у Општинској управи општине Опово, Опово, Бориса Кидрича бр.10 или на телефон 013/681-030 ( опција 0)

настави...

21.01.2021
Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19


Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

Шта представља ова услуга?
Попуњавањем једноставног упитника исказујете интересовање да примите вакцину против COVID-19.
Попуњавањем упитника и слањем захтева не дајете сагласност за вакцинацију, већ искључиво исказујете интересовање. Сагласност за вакцинацију је документ који се потписује код лекара и уколико се одлучите да се вакцинишете тај документ ћете тамо потписати.
У сваком тренутку своје исказано интересовање можете да промените или обришете.
Да бисте покренули ову услугу није потребно да будете регистрован корисник Портала еУправа. 

... настави...
14.01.2021
Одлука о давању позитивног мишљења на организацију рада Предшколске установе „Бамби„ Опово у пуном обиму
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
КОМАНДАНТ ШТАБА
Број: 512- 2/2021
ДАНА: 13.01.2021.године
О П О В О

Општински штаб за ванредне ситуације доноси:

О Д Л У К У

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију  везану за епидемију COVID 19 у општини Опово, а узимајући у обзир просторне, кадровске и материјално-техничке могућности Предшколске установе „Бамби“ Опово, даје се позитивно мишљење на организацију рада Предшколске установе „Бамби„ Опово у пуном обиму, тј. пријем све уписане деце и њихово непосредно уче... настави...
13.01.2021
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-1/2021
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 12.01.2021. године, донео је:
ОДЛУКУ О 
МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19

1. Радно време објеката у којима се обавља делатност:

- у области тргови... настави...
12.01.2021
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512/143/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 29.12.2020. године, донео је:
ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19

1. Радно време објеката у којима се обавља делатност:

- у области трговине на мало ( трговинс... настави...
30.12.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-142/2020
      На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 26.12.2020. године, донео је:
ОДЛУКУ О 
МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19

1. Радно време објеката у којима се обавља делатност:

- у области ... настави...
28.12.2020
Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-140/2020
      На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 21.12.2020. године, донео је:
ОДЛУКУ О 
МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19

1. Радно време објеката у којима се обавља делатност:

- у области ... настави...
22.12.2020
Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Опово за 2021. годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ДАНА: 08.12.2020. године 
О П О В ОНа основу чл. 103. Статута општине Опово („ Општински службени гласник општине Опово” бр.2/19) Општинска управа општине Опово, Одељење за привреду и финансије, упућује:ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОПОВО ЗА 2021. ГОДИНУ


Јавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Опово за 2021. годину спровешће се  у период... настави...
08.12.2020
Jавни позив за доделу аутоседишта за децу
На  основу чл. 5. Одлуке о социјалној заштити грађана у општини Опово ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.  19/12,2/16,8/16,7/17 и 6/18 )   Општинско веће општине Опово расписује:ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТОСЕДИШТА ЗА ДЕЦУ

Право на доделу аутоседишта за децу могу да остваре родитељи детета  који су остварили право на „пакет за бебе“ у 2020. години или у 2019. години почев од децембра па уназад зависно од броја расположивих аутоседиша и броја поднетих захтева, који имају пребивалиште на територији општине и који имају у власништву путничко возило.
Потребно је да подносилац захтева  испун... настави...
07.12.2020
Рани јавни увид у материјал за израду регионалног просторног плана аутономне покрајине војводине од 2021. до 2035. године
Република Србија Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)


оглашава 
РАНИ ЈАВНИ УВИД
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ


Одлука о изра... настави...
07.12.2020

Остале вести

Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-139/2020 Захтев за набавку шатора, Сектору за ванредне ситуације у Панчеву Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-137/2020 Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid - 19/512-135/2020 Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-133/2020 Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-132/2020 Одлука о позитивном мишљењу на организацију рада Предшколске установе „Бамби„ Опово у пуном обиму Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-131/2020 Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-129/2020 Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-128/2020 Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19 512-127/2020 Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад Oдлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-126/2020 Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 /512-121/2020