Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6

Актуелности

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору


1. Ради спречавања ширења заразне б... настави...

02.06.2020
Обавештење о наставку излагања дела Јединственог бирачког списка
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
БРОЈ:013- 8 /20
ДАТУМ: 11.05.2020. године
ОПОВО


На основу члана 14. и 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/2012), Општинска управа општине Опово даје следеће: 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Опово да се наставља излагање Јединственог бирачког списака – део бирачког списка за подручје општине Опово... настави...
11.05.2020
Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Опово
На основу Одлуке о престанку ванредног стања („Сл. гласник РС“ бр. 65/20) и Закона о важењу уредаба које је Влада, уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („СЛ: гласник РС“ 65/20),  Општински штаб за ванредне ситуације је дана 07.05.2020. године донео:ОДЛУКУ 


1. Престају да важе све одлуке везане за мере ограничења радног времена, током трајања ванредног стања малопродајних трговинских објеката, угоститељских објеката, фризерских и козметичких салона, теретана и дру... настави...
07.05.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/04.05.2020
    На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 04.05.2020. године донео:ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/04.05.2020
1. Дозвољава се рад угоститељских објеката и  кладионица.
Наведени објекти су дужни да се у свом раду придржавају Препорука за рад угоститељских објеката у склопу примене мера превенције ширења Covid 19 Градског завода за јавно здравље Бео... настави...
04.05.2020
Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/30.04.2020
    На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 30.04.2020. године донео:ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/30.04.2020
1. Издаје се наредба Општинској управи општине Опово за одређивање  радног времена  малопродајних објеката за време првомајских празника, по следећем принципу:

- Петак 01. мај  – нерадни ... настави...
30.04.2020
Обустава Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2020. годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРOJ: 06 -21/20
ДАНА: 27.04. 2020. године
ОПОВО


У складу са чл. 70. Статута општине Опово (“Општински службени гласник општине Опово” бр. 2/19) и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа, („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/2008), Општинско Веће је на својој седници , одржаној дана 27.04.2020. године, донело следећи:


ЗАКЉУЧАК

Обуставља се  Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2020. годину,... настави...
29.04.2020
Закључак о обавезама и закупнимама током ванредног стања
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06- 21 /20
Дана:27.04.2020.год.
О П О В О

У складу са чл.70.Статута општине Опово, („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/2019) и чл.58. Пословника о раду Општинског већа („Општински службени гласник општине Опово“ бр.8/2008), Општинско веће је на седници одржаној дана 27.04.2020. године, донело следећи:
                    
                                                                 ЗАКЉУЧАК 

Због прогла... настави...
29.04.2020
Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/27.04.2020
    На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 27.04.2020. године донео:ОДЛУКУ О О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19/27.04.2020


1. Дозвољава се рад козметичких и фризерских салона на територији општине Опово, уз поштовање Инструкција за рад козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавање ширења и смањења ризика болести COVID – 19, донете од стране Кризног штаба за сузбијање заразн... настави...
27.04.2020
Обавештење-пијачни дан
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
КОМАНДАНТ ШТАБА
Број: 512-107/2020
ДАНА: 27.04.2020.
О П О В О

Општински штаб за ванредне ситуације издаје:


ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештавају се грађани да се, за време ванредног стања,  за првомајске празнике и све остале викенде за које буде утврђена забрана кретања,  као пијачни дан у насељеном месту Опово, уместо суботе,  одређује четвртак.
Ово обавештење доставити Јавном предузећу „Младост“ као управљачу пијаца и објавити на сајту општине.

<... настави...
27.04.2020
Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/27.04.2020-1
    На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 27.04.2020. године донео:ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/27.04.2020-1
1. Издаје се наредба Општинској управи општине Опово за одређивање  радног времена  малопродајних објеката по следећем принципу:

- Понедељак 27. април – среда 29. април од 07,00 до 17,0... настави...
27.04.2020

Остале вести

Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/21.04.2020 Oдлуку о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 21.04.2020-1 Одлуку о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 / 15.04.2020 Oдлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 / 09.04.2020 Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/03. 04. 2020 Одлука о спуштању застави на пола копља Одлука о изменама и допунама одлуке о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/ 02.04.2020 Одлуку о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/ 29.03.2020 Одлука о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/ 22.03.2020 Обавештење пољопривредним произвођачима са територије општине Опово о кретању по атару током ванредног стања Обавештење Општинског штаба за ванредне ситуације 21.03.2020 Инструкција привредним субјектима у вези са поступком за издавање дозвола за кретање у времену од 20 до 05 часова Одлука о формирању кризног штаба Одлуку о о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19 20.03.2020 Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID - 19 на територији општине Опово број 512-6/2020 од 18.03.2020. године.