Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад

Актуелности

Оглас за јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "ПОТАМИШЈЕ" и извештај о старатешкој процени утицаја
Општина Опово објављује 
Оглас за јавни увид у  Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "ПОТАМИШЈЕ" и извештај о старатешкој процени утицаја,  
Оглас можете преузети на линку испод

настави...
09.04.2019
конкурс за израду идејног решења грба и заставе општине опово

На основу Одлуке о приступању изради грба и заставе Општине Опово („општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19), Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово, на седници одржаној 28.03.2019. године, расписује:

КОНКУРС
ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

I
Право учешћа на конкурсу имају сва правна лица регистровани на територији Републике Србије и физичка лица држављани Републике Србије, а нису чланови Комисије за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово (у даљем тексту: Комисија), ни лица која је Комисија ангажовала у свом рад... настави...
29.03.2019
КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години
На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00023/2019-01 од 12.03.2019. године, чланова 87 i 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), и члана 77. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово”, 18/12, 3/13 и 5/14) и Одлуке о буџету Општине Опово за 2019. годину («Општински службени гласник општине Опово“ бр.12 ... настави...
27.03.2019
Oмогућено плаћање картицама
Oмогућено плаћање картицама
У Општинској управи општине Опово омогућена нова услуга грађанима. Захваљујући Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, Општинска управа општине Опово је поставила четири ПОС терминала и тиме омогућила корисницима својих услуга да административне и друге таксе, накнаде и порез на имовину плате електронски. Електронско плаћање доступно је свим платним картицама (ДинаЦард, ВИСА, МастерЦард) без обзира на банку издаваоца.
Путем платних картица на писарници Општинске управе општине Опово и канцеларијама матичара могуће је да се плате све административне таксе (локлане и републичке), накнаде, порез на имовину и остале обаве... настави...
26.03.2019
Извештај са прелиминарном ранг листом комисије за оцену пројеката по Конкурсу за финансирање програма и пројеката удружења грађана за 2019.годину
У складу са чланом 8. и чланом 9. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(“Општинског службеног гласника општине Опово“, бр.4 /18) Стручна комисија доноси: 

Извештај са прелиминарном ранг листом

настави...
06.03.2019
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја
Комисија за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи (у даљем тексту: Комисија), на основу члана 19. став 7. и 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10, у даљем тексту: Закон) и члана 10. став 1. тачка 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник о раду Комисије), доноси

ОДЛУК... настави...
13.02.2019
Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Опово
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
Председник општине Опово
Број: 06-3/2019
Датум: 01.02.2019.
О П О В ОНа основу члана 38. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (“Сл. Гласник РС” број 87/2018) и члана 74. Статута општине Опово (“Општински службени гласник општине Опово” број 18/12, 3/13 и 5/14) председник општине Опово дана 01.02.2019. године, доноси:


ОДЛУКУ О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОПОВО
<... настави...
07.02.2019
Oглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Oповo

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту  („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017)  и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Општински службени гласник општине Опово» број  2/2016  
Председник општине  ОПОВО  је дана 06.02. 2019. године, донео 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШ... настави...
06.02.2019
Одлукa о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
Општински штаб за ванредне ситуације
за територију општине Опово
Број: 06-3/2019
Датум:28.01.2019. година
О П О В О
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018 ) и члана 2. Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ број 7/11 и 15/12) Штаб за ванредне ситуације за тер... настави...
28.01.2019
Обавештење за јавност
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)
ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПОВО Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне  послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Да је у поступку решавања захтева за одлучивање о процени утицаја на животну средину за пројекат Пословно-производни објекат са наменом производње дрвених подова за гајбе за воће и поврће на катастарској парцели  бр. 2752 К.О. Сакуле, територија општине Опово, носиоца пројекта FONDI EXPORT DOO Сакуле, ул. Ратарска бр.17 донело решење да није потребна процена утицаја на животну средину... настави...
25.01.2019

Остале вести

Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину ФОНДИ ЕКСПОРТ Сакуле Kонкурс за додељивање спортских признања и награда спортског савеза општине Oпово Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Oпово за 2019. годину Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту статута општине Oпово Јавни позив за доделу аутоседишта за децу Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производног објекта на катастарској парцели бр. 2752 КО САКУЛЕ Jавнa презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу зграде за трговину на велико и мало , спратности п на катастарској парцели бр. 4479/1 ко Oпово Анкета о структури пољопривредних газдинстава Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производног објекта на катастарској парцели бр. 2752 ко Сакуле Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2018. годину Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2018 годину Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине опово и то парцеле бр.4214/36 k.o. сефкерин, путем прикупљања понуда