Глас Oпова
Дом Здравља
Марина Опава

Актуелности

Обавештење за грађане општине Опово о излагању дела јединственог бирачког списка за подручје општине Опово

Овим путем обавештавају се грађани општине Опово О ИЗЛАГАЊУ НА УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ОПОВО, који ће се вршити у простору Општинске управе општине Опово, свако радног дана од 08,00 до 17,00 часова, до закључења бирачког списка 17.03.2017. године, до 24 часа.

У наведеном периоду бирачи ће моћи да предлажу упис, допуне или исправке бирачког списка на начин утврђен законом, тј. грађани ће моћи да од Општинске управе захтевају доношење решења на којим се заснивају промене у бирачком списку.

Од 18.03.2017. године па до 29.03.2017. године у 24,00 часа односно до 72 часа пре дана одржавања избора, решења на којима се заснивају промене у бирачком сп... настави...

03.03.2017
Излагање на јавни увид идејног пројекта путне и каналске мреже катастарске општине Баранда

Обавештавају се учесници комасације за комасационо подручје катастарске општине Баранда да дана 31.01.2017. године почиње излагање на јавни увид идејног  пројекта путне и каналске мреже које ће трајати 15 дана односно до 14.02.2017. године.

Сви учесници комасације могу да остваре увид у идејни пројекат  путне и каналске мреже који ће бити изложен у згради месне заједнице Баранда као и да могу да поднесу приговор на исти.

Приговор се подноси комисији за комасацију КО Баранда писменим путем или усменим путем на записник сваког радног дана од 9 до 13 часова.

Идејни пројекат мреж... настави...

30.01.2017
Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини пет сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи

Општина Опово обавештава избеглице и бивше избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивше носиоце станарског права, а које су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да ће јавни позив за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 сеоских кућа са окућницом и деделу пакета помоћи, у оквиру Регионално... настави...

15.12.2016
Авијарна инфлуенца

Авијарна инфлуенца (птичји грип) - биосигурносни принципи - pdf                                                      

настави...
09.12.2016
Обавештење о излагању идејног решења каналске мреже

Обавештавају се учесници комасације за комасационо подручје катастарске општине Баранда да дана 30.09.2016. године почиње излагање на јавни увид идејног решења каналске мреже које ће трајати 15 дана односно до 14.10.2016. године.

Сви учесници комасације могу да остваре увид у идејни пројекат каналске мреже који ће бити изложен у згради месне заједнице Баранда као и да могу да поднесу приговор на исти.

Приговор се подноси комисији за комасацију КО Баранда писменим путем или усменим путем на записник сваког радног дана од 9 до 13 часова. 

Позивају се сви заитересовани грађани да активно учествују у овој фази комасације.

настави...
30.09.2016
Јавна презентација урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат  за  потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пољопривредног комплекса  - фарме крава музара  са пратећим садржајима на катастарској парцели  топ.бр.2091/1 К.О. Сакуле.

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат  урбанистичко-архитектонске разраде  локације за изградњу  пољопривредног комлекса  -  фарме крава музара  са пратећим садржајима  на катастарсој парцели топ.бр.2091/1 К.О. Сакуле који је урађен од стране  ПАНУРБИС доо за просторно планирање, из Панчева, Максима Горког 2. Подносилац захтева је инвеститор Вукмировић Вујадин, Сакуле, улица ЈНА 38.

2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше ... настави...

11.09.2015
Обавештење за грађане о расписаним конкурсима

Обавештавамо грађане Општине Опово да је ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО расписао нове конкурсе на које могу да се пријаве регистрована пољопрвиредна газдинства и удружења грађана на територији АП Војводине.

У наставку текста су набројани конкурси који су расписани, а остале информације можете добити на сајту www.psp.vojvodina.gov.rs или у канцеларијама Општинске управе Опово, Бориса Кидрича 10, Опово. 

-Конкурс за расподелу средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2015. годину.

-Конкурс о расподели средста... настави...

24.04.2015
Обавештење о расписаним конкурсима

Обавештавамо грађане Општине Опово да је Покрајински фонд за развој пољопривреде  расписао нове конкурсе на које могу да се пријаве регистрована пољопрвиредна газдинства на територији АП Војводине.

У наставку текста су набројани конкурси који су расписани, а остале информације можете добити на сајту www.fondpolj.vojvodina.gov.rs или у канцеларијама Општинске управе Опово, Бориса Кидрича 10, Опово. 
•КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2015. години.

•КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и оп... настави...

20.02.2015
Обавештење за грађане

Обавештавају се грађани који се налазе у стању социјалне потребе и који на основу својих материјалних могућности не могу да обезбеде средства за прибављање потребне документације за издавање личне карте а имају пребивалиште на територији општине Опово, да могу поднети захтев Општинској управи општине Опово за накнаду трошкова прибављања потребне документације за издавање личне карте.

Подносилац захтева мора да испуњава следеће услове:

1. Остварени укупни месечни приход

    а) до 13.000,00 динара за домаћинство са једним чланом
    б) до 19.000,00 динара за домаћинство са два и три члана
    в) до 25.000,00 динара за домаћинство са четири и пет чланова
    г) до ... настави...

02.12.2014
Обавештење за регистрацију трактора, прикључних возила за тракторе, мотокултиваторе и радне машине намењене за радове у пољопривреди, старијих од пет година

За регистрацију трактора, прикључних возила за тракторе, мотокултиваторе и радне машине намењених за радове у пољопривреди, старијих од пет година, који због губитка рачуна, престанка рада правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило или других оправданих разлога нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву или пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило и који су у законитом и савесном поседу возила најмање пет година прилажу следећа документа:

-Доказ о бављењу пољопривредном производњом (потврда о упису у регистар пољопривредних газдинства (РПГ) који издаје надлежни Трезор или извод из катастра непокретности којим с... настави...

14.11.2014

Ostale vesti

Позив Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије за учешће на конслутативном састанку у Новом Саду Друга шанса Обавештење за грађане СТОП тровању птица грабљивица Обавештење о излагању дела јединственог бирачког списка У току је истраживање здравља становништва Србије Обавештење корисницима дечијег додатка