Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад

Актуелности

Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу спортско рекреативног хотелског комплекса на к.п.2050/3ко Баранда
На основу  члана 63. Закона о планирању и изградњи („ Службени  гласник РС“, бр.72/209, 81/2009-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука, 132/2014, 145/2014 и 83/2018  и 31/2019) Правилника о садржини  начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени  гласник РС“, бр.32/2019) Општинска управа општине Опово, Одељење за  имовинско правне, стамбено-комуналне послове,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине :
  
ОГЛАШАВА 
  ЈАВНУ      ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈ... настави...
14.06.2019
Извештај о стручној оцени конкурса за израду идејног решења грба и заставе општине Опово
На основу Одлуке о приступању изради грба и заставе Општине Опово („Општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19), као и на основу спроведеног Конкурса за израду идејног решења грба и заставе оштине Опово од 29.3.2019. године, Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово, на седници одржаној 6.5.2019. године, доноси:

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ КОНКУРСА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово (у даљем тексту: Комисија) је, на основу Одлуке о приступању изради грба и заставе Општине Опово (Сл. Гласник општине Опово бр. 2/1... настави...
27.05.2019
Решење о именовању комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс за суфинансирање пројеката из области информисања средствима из буџета општине Опово за 2019. годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРOJ: 02-15/19 
ДАНА:16. 05.2019. године
О П О В О


У складу са чл. 70. Статута општине Опово (“Општински службени гласни општине Опово” бр. 2/19) и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа ( „ Општински службени гласнок општине Опово“ бр.8/08) и чл. 19. Правилника o суфинансирању пројеката средствима за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“ бр.16/16 и 8/17), Општинско Веће је на својој седници , одржаној дана 16.05. 2019. године донело следеће:

 
Р Е Ш... настави...
20.05.2019
Решење о додели Мајских награда за 2019. годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
БРOJ:  02-14/19
ДАНА: 16. 05. 2019. године
О П О В О
У складу са чл. 70. Статута општине Опово (“Општински службени гласник општине Опово” бр.2/19), чл. 6. Правилника о додели  награда и признања општине Опово (“Општински службени гласник општине Опово” бр. 11/18 ),  и чл. 58. став 1. Пословника о раду Општинског већа, Општинско Веће је на својој седници , одржаној дана  16.05. 2019. године донело следећи:


 
Р Е Ш ... настави...
20.05.2019
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ БАРАНДА –САКУЛЕ
Општинa  Опово  обавештава  грађане да ће од  13.05.2019. године ( понедељак) до  01.07.2019. године бити  промењен  режим саобраћаја  на локалом путу Баранда – Сакуле због  извођења радова на рехабилитацији пута .
 Саобраћај ће бити обустављен на предметном путу од излаза  из насеља Баранда до  улаза у насеље Сакуле. 
Грађани могу користити алтернативни правац Баранда-Чента-Зрењанински пут-расксница код Перлеза-Фаркаждин- Сакуле

СП „Ласта“ Београд и даље ће саобраћати на релацији Сакуле – Београд али алтернативним правацем Баранда-Чента-Зрењанински пут-расксница код Перлеза-Фаркаждин- Сакуле.
О новом реду вожње грађани ће бити накн... настави...
10.05.2019
ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаве кандидата за доделу „Мајске награде“
У складу са чл. 2. Решења  бр. 02-13/19  од 25.04.2019. године,  Комисија за избор добитника „Мајске награде“  на својој седници  одржаној дана  07.05.2019. године расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаве кандидата за доделу „Мајске награде“
Обавештавају се сви заитересовани грађани, установаме, предузећа, орагни и организације да као овлашћени предлагачи доставе предлоге  кандидата за добитнике „Мајске награде“.
Предлоге за добитнике ( лауреате) „Мајске награде“ за 2019. годину, горе наведени предлагачи могу дотавити  за  области:
1. привреда ( правна лица) узимајући у обзир следеће критеријуме:
- значај пр... настави...
09.05.2019
Оглас за јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "ПОТАМИШЈЕ" и извештај о старатешкој процени утицаја
Општина Опово објављује 
Оглас за јавни увид у  Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика "ПОТАМИШЈЕ" и извештај о старатешкој процени утицаја,  
Оглас можете преузети на линку испод

настави...
09.04.2019
конкурс за израду идејног решења грба и заставе општине опово

На основу Одлуке о приступању изради грба и заставе Општине Опово („општински службени гласник општине Опово“ бр.2/19), Комисија за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово, на седници одржаној 28.03.2019. године, расписује:

КОНКУРС
ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ГРБА И ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

I
Право учешћа на конкурсу имају сва правна лица регистровани на територији Републике Србије и физичка лица држављани Републике Србије, а нису чланови Комисије за избор идејног и ликовног решења грба и заставе општине Опово (у даљем тексту: Комисија), ни лица која је Комисија ангажовала у свом рад... настави...
29.03.2019
КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Опово у 2019. години
На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00023/2019-01 од 12.03.2019. године, чланова 87 i 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), и члана 77. Статута општине Опово („Општински службени гласник општине Опово”, 18/12, 3/13 и 5/14) и Одлуке о буџету Општине Опово за 2019. годину («Општински службени гласник општине Опово“ бр.12 ... настави...
27.03.2019
Oмогућено плаћање картицама
Oмогућено плаћање картицама
У Општинској управи општине Опово омогућена нова услуга грађанима. Захваљујући Канцеларији за информационе технологије и електронску управу, Општинска управа општине Опово је поставила четири ПОС терминала и тиме омогућила корисницима својих услуга да административне и друге таксе, накнаде и порез на имовину плате електронски. Електронско плаћање доступно је свим платним картицама (ДинаЦард, ВИСА, МастерЦард) без обзира на банку издаваоца.
Путем платних картица на писарници Општинске управе општине Опово и канцеларијама матичара могуће је да се плате све административне таксе (локлане и републичке), накнаде, порез на имовину и остале обаве... настави...
26.03.2019

Остале вести

Извештај са прелиминарном ранг листом комисије за оцену пројеката по Конкурсу за финансирање програма и пројеката удружења грађана за 2019.годину Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Опово Oглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Oповo Одлукa о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Опово Обавештење за јавност Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину ФОНДИ ЕКСПОРТ Сакуле Kонкурс за додељивање спортских признања и награда спортског савеза општине Oпово Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Oпово за 2019. годину Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту статута општине Oпово Јавни позив за доделу аутоседишта за децу Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производног објекта на катастарској парцели бр. 2752 КО САКУЛЕ Jавнa презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу зграде за трговину на велико и мало , спратности п на катастарској парцели бр. 4479/1 ко Oпово Анкета о структури пољопривредних газдинстава Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производног објекта на катастарској парцели бр. 2752 ко Сакуле