Глас Oпова
Дом Здравља
Марина Опава

Актуелности

Обавештење о излагању идејног решења каналске мреже

Обавештавају се учесници комасације за комасационо подручје катастарске општине Баранда да дана 30.09.2016. године почиње излагање на јавни увид идејног решења каналске мреже које ће трајати 15 дана односно до 14.10.2016. године.

Сви учесници комасације могу да остваре увид у идејни пројекат каналске мреже који ће бити изложен у згради месне заједнице Баранда као и да могу да поднесу приговор на исти.

Приговор се подноси комисији за комасацију КО Баранда писменим путем или усменим путем на записник сваког радног дана од 9 до 13 часова. 

Позивају се сви заитересовани грађани да активно учествују у овој фази комасације.

настави...
30.09.2016
Јавна презентација урбанистичког пројекта

Урбанистички пројекат  за  потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу пољопривредног комплекса  - фарме крава музара  са пратећим садржајима на катастарској парцели  топ.бр.2091/1 К.О. Сакуле.

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат  урбанистичко-архитектонске разраде  локације за изградњу  пољопривредног комлекса  -  фарме крава музара  са пратећим садржајима  на катастарсој парцели топ.бр.2091/1 К.О. Сакуле који је урађен од стране  ПАНУРБИС доо за просторно планирање, из Панчева, Максима Горког 2. Подносилац захтева је инвеститор Вукмировић Вујадин, Сакуле, улица ЈНА 38.

2. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше ... настави...

11.09.2015
Обавештење за грађане о расписаним конкурсима

Обавештавамо грађане Општине Опово да је ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО расписао нове конкурсе на које могу да се пријаве регистрована пољопрвиредна газдинства и удружења грађана на територији АП Војводине.

У наставку текста су набројани конкурси који су расписани, а остале информације можете добити на сајту www.psp.vojvodina.gov.rs или у канцеларијама Општинске управе Опово, Бориса Кидрича 10, Опово. 

-Конкурс за расподелу средстава за очување и одрживо коришћење генетских ресурса домаћих животиња у Аутономној Покрајини Војводини за 2015. годину.

-Конкурс о расподели средста... настави...

24.04.2015
Обавештење о расписаним конкурсима

Обавештавамо грађане Општине Опово да је Покрајински фонд за развој пољопривреде  расписао нове конкурсе на које могу да се пријаве регистрована пољопрвиредна газдинства на територији АП Војводине.

У наставку текста су набројани конкурси који су расписани, а остале информације можете добити на сајту www.fondpolj.vojvodina.gov.rs или у канцеларијама Општинске управе Опово, Бориса Кидрича 10, Опово. 
•КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2015. години.

•КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и оп... настави...

20.02.2015
Обавештење за грађане

Обавештавају се грађани који се налазе у стању социјалне потребе и који на основу својих материјалних могућности не могу да обезбеде средства за прибављање потребне документације за издавање личне карте а имају пребивалиште на територији општине Опово, да могу поднети захтев Општинској управи општине Опово за накнаду трошкова прибављања потребне документације за издавање личне карте.

Подносилац захтева мора да испуњава следеће услове:

1. Остварени укупни месечни приход

    а) до 13.000,00 динара за домаћинство са једним чланом
    б) до 19.000,00 динара за домаћинство са два и три члана
    в) до 25.000,00 динара за домаћинство са четири и пет чланова
    г) до ... настави...

02.12.2014
Обавештење за регистрацију трактора, прикључних возила за тракторе, мотокултиваторе и радне машине намењене за радове у пољопривреди, старијих од пет година

За регистрацију трактора, прикључних возила за тракторе, мотокултиваторе и радне машине намењених за радове у пољопривреди, старијих од пет година, који због губитка рачуна, престанка рада правних лица или смрти физичких лица од којих су купили возило или других оправданих разлога нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву или пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским обавезама за возило и који су у законитом и савесном поседу возила најмање пет година прилажу следећа документа:

-Доказ о бављењу пољопривредном производњом (потврда о упису у регистар пољопривредних газдинства (РПГ) који издаје надлежни Трезор или извод из катастра непокретности којим с... настави...

14.11.2014
Позив Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије за учешће на конслутативном састанку у Новом Саду

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије позива представнике организација цивилног друштва и локалних самоуправа са територије  Новог Сада, Руме, Пећинаца, Сремске Митровице, Шида, Бача, Бачке Паланке, Бачког Петровца, Врбаса, Србобрана, Темерина, Жабља, Титела, Сремских Карловаца, Ирига, Беочина, Инђије, Старе Пазове, Зрењанина, Опова, Ковачице, Панчева, Ковина, Беле Цркве, Вршца, Алибунара, Пландишта, Сечња и Житишта, да се пријаве за учешће на овом консултативном састанку.

Пријављивање на скуп је обавезно и траје најкасније до среде 8. октобра 2014. године у 15 часова. Сви детаљи о процесу пријављивања налазе се у документу позива. Молимо заинтересован... настави...

02.10.2014
Друга шанса

У оквиру пројекта "Друга шанса" омогућено је функционално основно образовање одраслих које задовољава потребе за занимањима и вештинама особа без занимања и квалификација, незапослених, технолошких вишкова, особа које су неписмене или немају потпуно основно образовање као и других лица којима је потребно додатно основно образовање.

Наставни програм се одвија у ОШ "Доситеј Обрадовић" у Опово у сарадњи са Националном службом за запошљавање и почиње током октобра месеца 2014. године.

Позивају се грађани општине Опово старији од 15 година, без завршеног основног образовања, и стручне оспособњености, уколико су заинтересовани за горе наведени програм да се јаве у Основну школу,... настави...

29.09.2014
Обавештење за грађане

Обавештавају се грађани општине Опово да  општински штаб за ванредне ситуације и општински Црвени крст у општини Опово организују прикупљање помоћи као што је пре свега,  флаширана вода,  конзервирана храна, пелене за бебе, средства за хигијену и дезинфекцију, ћебад, одећа и обућа , као и остало, за становништво са територија угрожених поплавама.

Наведену помоћ можете донети:

- у Опову, у просторијама старе школе - магацин Црвеног крста, сваког дана у времену од 07,30 до 18,00 часова.

- у Сефкерину, у просторијама амбуланте,  у времену од 08 до 18 часова

- у Баранди, у просторијама старе апотеке,  у времену од 08 до 16 часова

- у Сакулама, у просторијама осно... настави...

17.05.2014
СТОП тровању птица грабљивица


Покрајински завод за заштиту природе покренуо је 14.3.2014. еко-кампању "Стоп тровању птица грабљивица", узнемирен бројним случајевима намерног и случајног тровања строго заштићених врста птица грабљивица, посебно орла белорепана (Халиаеетусалбицилла). Управо ова врста је највећи губитник праксе погрешне употребе, злоупотребе или употребе забрањених пестицида, што желимо да спречимо. Од 2009. године до пре неколико дана у Војводини су пронађена чак 23 леша белорепана који су страдали као последица тровања.

Покрајински завод је одмах по пријавама излазио на терен, инспекција заштите животне средине и ветерин... настави...

26.03.2014

Ostale vesti

Обавештење о излагању дела јединственог бирачког списка У току је истраживање здравља становништва Србије Обавештење корисницима дечијег додатка