Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6

Актуелности

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

ВОДИЧ КРОЗ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНЕ ПРИВРЕДЕ


На располагању вам је брошура коју је припремио Кабинет председнице Владе Републике Србије, под називом Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде са циљем да детаљније информације о подстицајима и облицима подршке буду доступне на једном месту, првенствено компанијама које... настави...
08.09.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-129/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а у складу са  Дописом Завода за јавно здравље Панчево број: 01-493/1-5-2020, ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 04.09.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/512-129/2020


Забрањује се свака врста окупљања поводом прославе сеоске славе у Сакулам... настави...
04.09.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-128/2020
    На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 02.09.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19/512-128/2020


1. Забрањује се окупљање више од 30 лица на отвореном и затвореном простору на територији општине Опово... настави...
02.09.2020
Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19 512-127/2020
 На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а у складу са  Дописом Завода за јавно здравље Панчево број: 01-493/1-5-2020, ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 24.08.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19 512-127/2020


Забрањује се свака врста окупљања поводом прославе сеоске славе у Баранд... настави...
24.08.2020
Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 
оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ КОРИДОРА АУТОПУТА БЕОГРАД-ЗРЕЊАНИН-НОВИ САД 
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 76/20. Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана од 20. августа до 04. септембра 2020. године, н... настави...
20.08.2020
Oдлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-126/2020
    На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а у складу са  Дописом Завода за јавно здравље Панчево број: 01-493/1-5-2020, ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 31.07.2020. године, донео је:
ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19/512-126/2020

1. У угоститељским објектима се ограничава  број гостију за је... настави...
31.07.2020
Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 /512-121/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних    болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 23. јула 2020. године, донео је


ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19


Дана 29. јула 2020. године, због најављеног искључења електричне е... настави...
23.07.2020
Измењене Одлукe о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID - 19 на територији општине Опово број 512-122/2020, 512-123/2020 и 512-124/2020 од 14.05.2020. године.

Измењене Одлукe о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID - 19 на територији општине Опово број 512-122/2020, 512-123/2020 и 512-124/2020 од 14.05.2020. године.

На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл. гласник РС” бр.15/2016, 68/2020.) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ бр.87/2018), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији Општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 14. јула 2020. године донео је:

Одлуку о ограничењу рада угоститељских објеката,
Одлуку о обавезном ношењу заштитних маски у свим за... настави...

15.07.2020
Одлука-препорука о ношењу заштитних маски у свим затвореном просторима и јавном превозу
Одлука-препорука о ношењу заштитних маски у свим затвореном просторима и јавном превозу

На данашњој седници Општинског штаба за ванредене ситуације донета је одлука којом се препоручује ношење заштит... настави...
07.07.2020
Донето решење да није потребна процена утицаја на животну средину
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)

ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
                
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Да је у поступку решавања захтева за одлучивање о процени утицаја на животну средину за  Пројекат изградње објекта  самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели  бр. 49/1  К.О. Сефкерин, улица Петров Владе бр.13, територија општине Опово, носиоца пројекта ПР МEДА 2016, Борча, Личка 13, донело решење да није потребна процена утицај... настави...
06.07.2020

Остале вести

Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње производно складишног објекта на катастарској парцели бр. 5611 К.О. Опово Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу објекта производно складишног комплекса на катастарској парцели бр.5611 ко Oпово Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње објекта самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели бр. 49/1 К.О. Сефкерин у Сефкерину Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору Обавештење о наставку излагања дела Јединственог бирачког списка Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Опово Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/04.05.2020 Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/30.04.2020 Обустава Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2020. годину Закључак о обавезама и закупнимама током ванредног стања Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/27.04.2020 Обавештење-пијачни дан Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/27.04.2020-1 Одлуку о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/21.04.2020