Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Актуелности

Захтев за набавку шатора, Сектору за ванредне ситуације у Панчеву
    На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 26. 11. 2020. године, донео јеЗАКЉУЧАКДа се поводом захтева Дома здравља Опово а због потребе Ковид амбулате која ради у саставу Дома здрав... настави...
26.11.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-137/2020
      На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 23.11.2020. године, донео је:


ОДЛУКУ О 
МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19

1. Радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, клубова и сл.), биоскопа и други... настави...
23.11.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid - 19/512-135/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 16.11.2020. године, донео је:


ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19/512-135/2020

1. Радно време угоститељских објеката, продавница и других малопродајних трговинских објеката, осим радног време... настави...
16.11.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-133/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних    болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 21. октобра 2020. године, донео је


ОДЛУКУ О  МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/512-133/2020


Дана 26. октобра 2020. године, због најављеног искључења воде и немогућности редовног водоснабдевања, неће се вршит... настави...
21.10.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-132/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 08.10.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/512-132/20201. Радно време угоститељских објеката, укључујући и оне са ... настави...
08.10.2020
Одлука о позитивном мишљењу на организацију рада Предшколске установе „Бамби„ Опово у пуном обиму
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
КОМАНДАНТ ШТАБА
Број: 512- 130/2020
ДАНА: 01.10.2020.године
О П О В О

Општински штаб за ванредне ситуације доноси:

О Д Л У К У

Имајући у виду тренутну епидемијолошку ситуацију  везану за епидемију COVID 19 у општини Опово, а узимајући у обзир просторне, кадровске и материјално-техничке могућности Предшколске установе „Банби„ Опово, даје се позитивно мишљење на организацију рада Предшколске установе „Бамби„ Опово у пуном обиму, тј. пријем све уписане деце и њихово непосредно ... настави...
01.10.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-131/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а у складу са  Дописом Завода за јавно здравље Панчево, ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 01.10.2020. године, донео је:


ОДЛУКУ О 
МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/512-131/20201. Забр... настави...
01.10.2020
Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

ВОДИЧ КРОЗ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ИНОВАТИВНЕ ПРИВРЕДЕ


На располагању вам је брошура коју је припремио Кабинет председнице Владе Републике Србије, под називом Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде са циљем да детаљније информације о подстицајима и облицима подршке буду доступне на једном месту, првенствено компанијама које... настави...
08.09.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-129/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а у складу са  Дописом Завода за јавно здравље Панчево број: 01-493/1-5-2020, ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 04.09.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/512-129/2020


Забрањује се свака врста окупљања поводом прославе сеоске славе у Сакулам... настави...
04.09.2020
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-128/2020
    На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 02.09.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19/512-128/2020


1. Забрањује се окупљање више од 30 лица на отвореном и затвореном простору на територији општине Опово... настави...
02.09.2020

Остале вести

Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19 512-127/2020 Рани јавни увид поводом израде просторног плана подручја посебне намене коридора аутопута Београд-Зрењанин-Нови Сад Oдлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-126/2020 Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19 /512-121/2020 Измењене Одлукe о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID - 19 на територији општине Опово број 512-122/2020, 512-123/2020 и 512-124/2020 од 14.05.2020. године. Одлука-препорука о ношењу заштитних маски у свим затвореном просторима и јавном превозу Донето решење да није потребна процена утицаја на животну средину Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње производно складишног објекта на катастарској парцели бр. 5611 К.О. Опово Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу објекта производно складишног комплекса на катастарској парцели бр.5611 ко Oпово Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за Пројекат изградње објекта самоуслужне аутоперионице на катастарској парцели бр. 49/1 К.О. Сефкерин у Сефкерину Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору Обавештење о наставку излагања дела Јединственог бирачког списка Одлука о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији општине Опово Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/04.05.2020