Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад

Актуелности

Извештај са прелиминарном ранг листом комисије за оцену пројеката по Конкурсу за финансирање програма и пројеката удружења грађана за 2019.годину
У складу са чланом 8. и чланом 9. Правилника о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења(“Општинског службеног гласника општине Опово“, бр.4 /18) Стручна комисија доноси: 

Извештај са прелиминарном ранг листом

настави...
06.03.2019
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја
Комисија за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи (у даљем тексту: Комисија), на основу члана 19. став 7. и 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10, у даљем тексту: Закон) и члана 10. став 1. тачка 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја, поступку и начину рада Комисије за избор корисника (у даљем тексту: Правилник о раду Комисије), доноси

ОДЛУК... настави...
13.02.2019
Одлуку о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Опово
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
Председник општине Опово
Број: 06-3/2019
Датум: 01.02.2019.
О П О В ОНа основу члана 38. и 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (“Сл. Гласник РС” број 87/2018) и члана 74. Статута општине Опово (“Општински службени гласник општине Опово” број 18/12, 3/13 и 5/14) председник општине Опово дана 01.02.2019. године, доноси:


ОДЛУКУ О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОПОВО
<... настави...
07.02.2019
Oглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Oповo

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту  („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017)  и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Општински службени гласник општине Опово» број  2/2016  
Председник општине  ОПОВО  је дана 06.02. 2019. године, донео 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШ... настави...
06.02.2019
Одлукa о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Опово

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
Општински штаб за ванредне ситуације
за територију општине Опово
Број: 06-3/2019
Датум:28.01.2019. година
О П О В О
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018 ) и члана 2. Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Опово ( „Општински службени гласник општине Опово“ број 7/11 и 15/12) Штаб за ванредне ситуације за тер... настави...
28.01.2019
Обавештење за јавност
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)
ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА ОПОВО Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне  послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Да је у поступку решавања захтева за одлучивање о процени утицаја на животну средину за пројекат Пословно-производни објекат са наменом производње дрвених подова за гајбе за воће и поврће на катастарској парцели  бр. 2752 К.О. Сакуле, територија општине Опово, носиоца пројекта FONDI EXPORT DOO Сакуле, ул. Ратарска бр.17 донело решење да није потребна процена утицаја на животну средину... настави...
25.01.2019
Захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину ФОНДИ ЕКСПОРТ Сакуле
У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину ( „ Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)
ОПШТИНА ОПОВО ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско правне, стамбено комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине
ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ
Носилац пројекта ФОНДИ ЕXПОРТ ДОО Сакуле, ул. Ратарска бр.17 поднео је захтев за одлучивање о процени утицаја на животну средину за пројекат Пословно-производни објекат са... настави...
09.01.2019
Kонкурс за додељивање спортских признања и награда спортског савеза општине Oпово
На основу члана 10. става 1 тачка 6 и члана 35. ст 1 тачка 19 Статута Спортског савеза општине Опово и члана 8. правилника о додели признања најуспешнијим појединцима и колективима у области спорта Спортског савеза општине Опово, Комисија за спровођење поступака и предлагање најбољих спортиста, спортских организација и појединаца за 2018. годину, 12. 12. 2018. године расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ СПОРТСКИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА СПОРТСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ ОПОВО  

Највиша спортска признања и награде ССОО додељују се:
1. НАЈБОЉЕМ СПОРТИСТИ
-  МЛАЂИ ПИОНИР/КА – ДО 14 ГОДИНА
-  С... настави...
12.12.2018
Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Oпово за 2019. годину
У складу са чл. 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон 101/16- др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр.  47/2018), Општинска управа општине Опово, Одељење за привреду и финансије, упућује:Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о буџету општине Oпово за 2019. годинуЈавна расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Опово за 2019. годину спровешће се  у периоду од 11.12.2018. до 14.12.2018. године.

Позивају се ... настави...
11.12.2018
Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту статута општине Oпово
На основу члана 124. Статута општине Опово (,,Општинскои службени гласник општине Опово “ бр 18/12, 3/13 и 5/14 ), члана 4. Одлуке  о приступању доношењу Статута Општине Опово (,,Општинскои службени гласник општине Опово“ бр.10/18.) и Закључка Општинског већа општине Опово број 06-93/18 од 06.12.2018. године,  Општинско веће општине Опово,  објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ОПОВО
 
1. У поступку припреме доношења Статута општине Опово, Општинско веће општине Опово , објављује Јавни позив за спровођење  јавне расправе о нацрту Статута општине Опово, који је саставни део овог Јавног пози... настави...
07.12.2018

Остале вести

Јавни позив за доделу аутоседишта за децу Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производног објекта на катастарској парцели бр. 2752 КО САКУЛЕ Jавнa презентацију урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу зграде за трговину на велико и мало , спратности п на катастарској парцели бр. 4479/1 ко Oпово Анкета о структури пољопривредних газдинстава Јавна презентација урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко –архитектонске разраде локације за изградњу пословно-производног објекта на катастарској парцели бр. 2752 ко Сакуле Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2018. годину Годишњи програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2018 годину Jавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2019. годину Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко – архитектонске разраде локације Јавни оглас о спровођењу поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине опово и то парцеле бр.4214/36 k.o. сефкерин, путем прикупљања понуда Oдлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Oпово Jавни увид у нацрт плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса баранда-опово и извештај о стратешкој процени плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког КОМПЛЕКСА БАРАНДА-ОПОВО Тендер за набавку радова за изградњу монтажних кућа у општини Опово Јавни увид у нацрт измена и допуне просторног плана општине Опово