Глас Oпова
Дом Здравља
Марина Опава

Конкурси

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Опово за 2017. годину - zip

Јавни конкурс НСЗ и општине Опово за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години - pdf

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2017. годину - измена 29.06.2017 - zip

Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана чија је активност усмерена на подстицање развоја и унапређивање пољопривредне производње на територији АП Војводине - pdf

Јавни конкурс за организовање и спровођење јавних радова у 2017. години - zip

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2017. годину - измена 08.05.2017 - zip

Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2017. годину - измена 17.03.2017 - zip

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 5 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја - pdf

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2016. годину - измена 13.12.2016 - zip

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2016. години - zip

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2017. годину - pdf

Јавни конкурс за финансирање програма школског спорта из буџета општине Опово за 2016. годину - измена 01.08.2016 - zip

Конкурс за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа и вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2016. години - pdf

Конкурс за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2016. години - pdf

Конкурс за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2016. години - pdf

Јавни конкурс за именовање директора јавног предузећа "Младост" Опово - измена 19.05.2017 - pdf

Конкурс за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2016. години - pdf

Конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2016. години - pdf

Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2016. годину - измена 13.09.2016 - zip

Јавни позив за подношење предлога пројекта за доделу средстава за финансирање пројектних активности издавања часописа у области социјалне политике и социјалног рада и организације стручних скупова и семинара из области социјалне заштите - pdf

Јавни позив за подношење предлога пројекта за доделу средстава за подстицање програма и реализацију активности од јавног интереса из области заштите породице, деце и социјалне заштите - pdf

Предлог листе корисника за доделу новчане помоћи за грађевински материјал за породице избеглих лица - pdf

Конкурс за расподелу средстава из годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2015 години - pdf

Конкурс за доделу краткорочних кредита за подршку реализације инвестиционих активности у области пољопривреде суфинансираних подстицајним средствима АП Војводине - pdf

Конкурс за доделу краткорочних револвинг кредита за пољопривреду - pdf

Конкурс за доделу дугорочних кредита за пољопривреду - pdf

Конкурс за доделу дугорочних кредита за куповину пољопривредног земљишта - pdf

Конкурс за краткорочне кредите ТОВ - pdf

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства - pdf

Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања- pdf

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства - pdf

Конкурс за краткорочне кредите за финансирање извоза - pdf

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства - pdf

Конкурс за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2015. години - pdf

Конкурс за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2015. години - pdf

Конкурс за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа у 2015. години - pdf

Конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање реализације пројеката примене соларне енергије у заливним системима - pdf

Конкурс за удружења грађана за суфинансирање и финансирање пројеката који се односе на популаризацију и едукацију у области информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине - pdf

Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2015. годину - pdf

Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом - pdf

Оглас ради отуђења кафе апарата путем јавног надметања - pdf

Конкурс за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2015. години - pdf

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за мале прерађивачке капацитете на територији АП Војводине у 2015. години - pdf

Конкурс за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу есклоатационих бунара на територији АП Војводине у 2015. години - pdf

Конкурс за доделу средстава за набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2015. години - pdf

Конкурс за доделу подстицајних средстава за изградњу складишних капацитета за чување пољопривредних производа - силоса на територији АП Војводине у 2015. години - pdf

Конкурс за доделу субвенција и дотација за пројекте развоја туризма у 2015. години - pdf

Јавни оглас за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2015. години - pdf

Јавни оглас за доделу субвенције незапосленим лицима за самозапошљавање у АП Војводини у 2015. години - pdf

Јавни оглас за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2015. години - pdf

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине - pdf

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Опово за 2015. годину - измена 15.12.2015 - zip

Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја медија за 2015. годину - измена 30.03.2015 - zip

Конкурс за доделу дугорочних кредита за унапређење прехрамбено-прерађивачке производње (набавка нове опреме) - pdf

Унапређење и развој локалних заједница у Србији путем финансијске помоћи иницијативама - pdf

Конкурс за доделу дугорочних кредита за куповину пољопривредног земљишта - pdf

Конкурс за доделу дугорочних кредита за пољопривреду - pdf

Јавни позив за пријаву за доделу опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије - zip