Глас Oпова
Регистар јавних слижби

Јавне набавке

Набавка радова - Изградња и постављање туристичке сигнализације на територији општине Опово - zip

Набавка радова - изградња локалног пута Опово - Дебељача фазе 3 и 4 - zip

Набавка услуга - уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла, на период од шест месеци- zip

Набавка радова - изградња локалног пута Опово - Дебељача фазе 1 и 2 - zip

Набавка услуга - непредвиђени радови на санацији и адаптацији објекта здравства амбуланта Сефкерин- zip

Набавка добара - набавка канцеларијског материјала - измена 08.09.2017 - zip

Набавка добара - набавка бетонских белега за обележавање парцела у поступку комасације у КО Баранда - измена 11.08.2017 - zip

Набавка услуга - израда пројектне документације за изградњу саобраћајнице са пратећим инсталацијама за опремање радне зоне у Сакулама - измена 31.08.2017 - zip

Набавка радова - уређење атарских путева у МЗ Опово, МЗ Сефкерин и МЗ Сакуле - измена 25.08.2017 - zip

Набавка услуга - израда техничке документације за доградњу и реконструкцију ПУ "Бамби" Опово - објекат у Сефкерину - zip

Набавка радова - реконструкција водоводне мреже у улици Бориса Кидрича у Опову - измена 16.08.2017 - zip

Набавка радова - радови на доградњи јавног објекта ПУ "Бамби" Опово - измена 20.07.2017 - zip

Набавка радова - уградња система за видео надзор раскрснице улица Бориса Кидрича и III ново насеље у Опову - измена 13.06.2017 - zip

Набавка радова - радови на санацији и адаптацији објекта здравства - амбуланта Сефкерин - измена 27.06.2017 - zip

Набавка радова - радови на санацији и адаптацији објекта здравства - амбуланта Сакуле - измена 26.05.2017 zip

Набавка услуга - услуге организовања пољочуварске службе на територији општине Опово - измена 18.05.2017 - zip

Набавка услуга - услуге сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Опово за 2017. годину - измена 18.04.2017 - zip

Набавка радова - радови на уградњи стругане асфалтне масе у насељеним местима Баранда и Сакуле - измена 06.04.2017 - zip

Набавка услуга - услуге израде пројектно-техничке документације за путну инфраструктуру - измена 24.03.2017 - zip

Набавка услуга - регресирани превоз студената и ученика средњих школа општине Опово - измена 01.02.2017 - zip

Набавка добара - набавка нафтних деривата - измена 10.02.2017 - zip

Набавка добара - набавка возила на лизинг - измена 04.11.2016 - zip

Набавка радова - радови на изградњи спортског терена - измена 24.10.2016 - zip

Набавка услуга - израда пројектно техничке документације за инфраструктурно опремање радне зоне у Баранди - измена 01.11.2016 - zip

Набавка радова - радови на инсталацији централног грејања објекта дома културе у Опову - измена 25.10.2016 - zip

Набавка услуга - услуге сузбијања ларви комараца на територији општине Опово за 2016. годину - измена 18.10.2016 - zip

Набавка услуга - услуге израде плана детаљне регулације спортско рекреативног и туристичког комплекса Баранда - Опово - измена 12.09.2016 - zip

Набавка добара - техничко опремање сцене сале дома културе у Опову - измена 29.07.2016 - zip

Набавка радова - реконструкција водоводне мреже у улицама Тамишка и Жарка Зрењанина у Опову - измена 26.08.2016 - zip

Набавка услуга - услуге организовања пољочуварске службе на територији општине Опово - измена 16.06.2016 - zip

Набавка радова - уређење атарских путева у МЗ Опово, МЗ Сефкерин и МЗ Сакуле - измена 19.07.2016 - zip

Набавка услуга - услуге израде плана детаљне регулације блока 27 насеља Опово - измена 13.06.2016 - zip

Набавка радова - радови на санацији ударних рупа на локалним путевима у насељеним местима општине Опово - измена 13.05.2016 - zip

Набавка услуга - услуге сузбијања одраслих форми комараца на територији општине Опово за 2016. годину - измена 15.04.2016 - zip

Набавка радова - радови на појачаном одржавању путева - асфалтирању улица у насељеним местима општине Опово - измена 14.04.2016 - zip

Набавка радова - завршетак радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Лоле Рибара у Опову - zip

Набавка добара - набавка и монтажа половних репарираних фотеља за салу дома културе у Опову - измена 11.04.2016 - zip

Набавка услуга - услуге израде плана детаљне регулације блока 27 насеља Опово - измена 24.03.2016 - zip

Набавка услуга - израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу фискултурне сале на школском објекту ОШ "Доситеј Обрадовић" у Опову - измена 07.03.2016 - zip

Набавка добара - набавка нафтних деривата - измена 25.02.2016 - zip

Набавка услуга - регресирани превоз студената и ученика средњих школа општине Опово - измена 03.02.2016 - zip

Набавка радова - радови на појачаном одржавању путева - асфалтирању улица у насељеним местима општине Опово - измена 26.01.2016 - zip

Набавка добара - набавка грађевинског материјала за породице избеглих лица - измена 29.01.2016 - zip

Набавка радова - завршетак радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Лоле Рибара у Опову - измена 05.01.2016 - zip

Набавка радова - санација парковског осветљења у насељеним местима Опово, Сакуле, Баранда и Сефкерин - измена 18.02.2016 - zip