Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Обавештење-пијачни дан
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
КОМАНДАНТ ШТАБА
Број: 512-107/2020
ДАНА: 27.04.2020.
О П О В О

Општински штаб за ванредне ситуације издаје:


ОБАВЕШТЕЊЕ

Oбавештавају се грађани да се, за време ванредног стања,  за првомајске празнике и све остале викенде за које буде утврђена забрана кретања,  као пијачни дан у насељеном месту Опово, уместо суботе,  одређује четвртак.
Ово обавештење доставити Јавном предузећу „Младост“ као управљачу пијаца и објавити на сајту општине.


27.04.2020