Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID - 19 на територији општине Опово број 512-6/2020 од 18.03.2020. године.
На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 18.03.2020. године доноси:


ОДЛУКА
О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19


1. Издаје се наредба Општинској управи Опово за скраћење радног времена:

- Угоститељских објеката и других објеката који се баве продајом непрехрамбених производа (ресторани, кафићи, барови, продавнице и остали угоститељски и трговински објекти) од 08,00 до 18,00 часова.
- Објекти који се баве продајом прехрамбених производа, радно време најраније од 06,00 до најкасније 18,00 часова.
- Пекаре најраније од 05,00 до најкасније 18,00 часова.
- Бензинске станице најраније од 06,00 до најкасније 19,00 часова.
- Објекти брзе хране најраније од 08,00 до најкасније 18,00 часова.

2. Издаје се наредба привредним субјектима чији је рад организован у сменама и радно време траје дуже од 20,00 часова, да на меморандуму своје фирме уз потпис овлашћеног лица привредног субјекта запосленим радницима достави потврду о радном ангажовању у периоду између 20,00 и 05,00 часова. 
Потврда мора да садржи: име и презиме радника, назив радног места, адреса из личне карте, ЈМБГ и број личне карте. Ова потврда се издаје у складу са новим мерама Владе Републике Србије о ограничењу кретања.
Послодавац је дужан да изда горе наведену потврду и запосленом који ће због доласка и одласка са посла бити у ситуацији да у временском периоду од 20,00 до 05,00 буду ван својих кућа.
Ова мера ступа на снагу 18.03.2020. године у 20,00 часова.

3. Издаје се наредба грађанима општине Опово старијим од 70 година да поштују мере Владе Републике Србије о ограничењу кретања на територији наше општине а која се односи на потпуну забрану кретања док траје ова мера.
Ова мера ступа на снагу 18.03.2020. године у 10,00 часова.

4. Издаје се наредба свим грађанима општине Опово без обзира на године старости да поштују мере Владе Републике Србије о ограничењу кретања на територији наше општине, и да у времену од 20,00 часова до 05,00 часова ујутру  морају бити код куће.

Ова забрана кретања не односи се на:

- лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ;
- лица која су на радном задатку односно имају радну обавезу;
Лица која се налазе на радном задатку су: припадници безбедносних служби, ватрогасно – спасилачких служби, здравствени радници као и чланови Општинског штаба за ванредне ситуације уз писмену потврду   команданта Штаба за ванредне ситуације општине Опово.
-  лица која су посебним решењем председника општине, именована за уручење решења о изолацији, 
-  као и друга лица која имају радну обавезу у предвиђеном времену ограничења кретања уз писмену потврду   команданта Штаба за ванредне ситуације општине Опово. 

5. Издаје се наредба свим угоститељским објектима да на улазним вратима угоститељског објекта, поред радног времена, истакну обавештење о површини свог локала  у м2 и у складу са мерама Владе Републике Србије ограниче максималан број лица која могу бити присутна у објекту (на 4 м2 1 лице).

6. На основу дописа Министарства државне управе и локалне самоуправе од дана 18.03.2020. године а у циљу привремене одлуке о забрани кретања на јавним местима односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградима изван домаћинстава у времену од 20,00 до 05,00 часова неопходно је да кабинету председника општине све институције чији је оснивач општина Опово (Општинска управа Опово, ЈП „Младост“ Опово, ПУ „Бамби“ Опово, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Општинска народна библиотека, Центар за социјални рад Опово, Црвени крст Опово) 18.03.2020. године, до 20,00 часова доставе списак  лица који имају обавезу обављања послова у временском периоду од 20,00 до 05,00 часова. Списак треба да садржи: име и презиме радника, ЈМБГ, као и функцију односно назив радног места запосленог којима је утврђена радна обавеза за рад у времену од 20,00 до 05,00 часова у тим организацијама.

7. Издаје се наредба а у складу са инструкцијом Министарства државне управе и локалне самоуправе од дана 18.03.2020. године, институцијама чији је оснивач општина Опово (Општинска управа Опово, ЈП „Младост“ Опово, ПУ „Бамби“ Опово, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Општинска народна библиотека, Центар за социјални рад Опово, Дом здравља Опово, Црвени крст Опово) да у планирању и организацији рада а у циљу смањења ризика од ширења заразе спроведу анкету и омогуће угроженим лицима са хроничним обољењима и лицима старијим од 60 година као и родитељима деце до 12 година а нарочито уколико сами врше родитељска права  или је другом родитељу установљена радна обавеза да се изјасне како и на који начин желе да им се установи радна обавеза уз поштовање минимума процеса рада као и поштовање услова проглашеног ванредног стања. Приоритетно за наведена лица треба омогућити рад од куће у складу са планом рада који утврђује руководилац организационе јединице где се у плану утврђују обавезе свих запослених у погледу распореда обављања послова у пословним просторијама односно послова код куће. Препорука је да се план рада припрема на недељном нивоу и прилагођава одлукама Владе и ситуације везане за ширење заразе и потребама радних процеса.РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-6/2020
ДАНА: 18.03.2020.
О П О В О

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

др Зоран Тасић18.03.2020