Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлука о изменама и допунама одлуке о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/ 02.04.2020


На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 02.04.2020. године донео:


ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19

1. Издаје се наредба којом се, од дана 02.04.2020. године, у потпуности забрањује рад свих објеката и делатности које подразумевају близак физички контакт као што су фризерски и козметички салони, фитнес клубови и теретане.
2. Кладионице, коцкарнице и аутомат клубови, чији је рад већ затворен, могу своју делатност обављати искључиво електронским путем.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-33/2020
ДАНА: 02.04.2020.
О П О В О
КОМАНДАНТ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ
др Зоран Тасић02.04.2020