Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

На основу Споразума о донацији закљученог између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, у оквиру Регионалног стамбеног програма - Потпројекат 4. и члана 7.2. Уговора о гранту у оквиру потпројекта 4. у оквиру Регионалног стамбеног програма, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. (претходни назив: „ЈУП - Истраживање и развој” д.о.о., а у даљем тексту: ЈУП) и  општине Опово (у даљем тексту: општина), број: 110-16/16 од 13. децембра 2016. године, и члана 10. став 1. тачка 3. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи, а у вези са чланом 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број: 18/92, „Службени лист СРЈ”, број: 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, број: 30/10), Комисија за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи дана       22. новембра 2017. године  доноси

О Д Л У К У

о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова 


Утврђује се да су услове за доделу помоћи за куповину сеоских кућа и пакета помоћи, а на основу броја освојених бодова, у складу са мерилима за избор корисника, приказаних у оквиру листе реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи, испунила следећа лица:
1. ПЕТРОВИЋ БОГДАН
2. ВОЈНОВИЋ МИЛАН
3. ВЕЛИМИРОВИЋ САША
4. РЕПАЈА БРАНИМИР
5. ПЈЕВИЋ ЈЕЛИЦА_________
6. РЕКИЋ ДЕЈАН
7. ЈЕЛИЋ МИЛКА
8. БЈЕСНОВИЋ ГОРАН
9. РИСТИЋ ДУШАНКА
10. ЦУЦА СВЕТЕН
11. ГРУБИЋ ВЕЉКО
22.11.2017