Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/512-128/2020
    На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), a ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 02.09.2020. године, донео је:

ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID - 19/512-128/2020


1. Забрањује се окупљање више од 30 лица на отвореном и затвореном простору на територији општине Опово.
2. Радно време угоститељских објеката ограничава се тако да објекти који немају баште неће радити од 21,00  до 06,00 часова наредног дана, док објекти који имају башту неће пружати угоститељске услуге у затворном делу објекта од 21,00 час, а у отвореном делу објекта (башта) од 01,00 час до 06,00 часова наредног дана.
3. Извођење наставе у просторијама основне школе и непосредног рада установе предшколског васпитања и образовања врши се у складу са инструкцијама и препорукама Министарства просвете науке и технолошког развоја и надлежног завода односно института за јавно здравље

Ова одлука ће се примењивати од 02.09.2020. године.

Надзор над применом ове одлуке вршиће Комунална инспекција Општинске управе Опово.РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО                                  Командант Штаба
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ                                                    Милош Марков
БРОЈ: 512-128/2020         
ДАНА: 02.09.2020. године               
О П О В О


02.09.2020