Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Структура Пољопривредних Газдинстава
Обавештење о расписаним конкурсима

Обавештавамо грађане Општине Опово да је Покрајински фонд за развој пољопривреде  расписао нове конкурсе на које могу да се пријаве регистрована пољопрвиредна газдинства на територији АП Војводине.

У наставку текста су набројани конкурси који су расписани, а остале информације можете добити на сајту www.fondpolj.vojvodina.gov.rs или у канцеларијама Општинске управе Опово, Бориса Кидрича 10, Опово. 
•КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2015. години.

•КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2015. години.

•КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2015 години.

•КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2015. години.

•КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање у 2015. години.

Сви конкурси су отворени од 15. фебруара 2015. године до 16. марта 2015. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.


20.02.2015