Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору


1. Ради спречавања ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном простору - када се истовремено окупља више од 100 лица.


За време дозвољеног окупљања на јавним местима у затвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, санитарно-техничке и хигијенске услове.


2. Забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима на отвореном простору - када се истовремено окупља више од 1.000 лица.


Изузетно од става 1. ове тачке, спортским такмичењима може присуствовати већи броја лица, с тим да растојање између присутних лица износи најмање један метар.


На улазу за публику, приликом спортског догађаја којем је дозвољено присуство већег броја лица у смислу става 2. ове тачке, мора бити истакнуто обавештење о максималном броју лица која могу да присуствују догађају док ова мера траје.


3. Забрана окупљања из тач. 1. и 2. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 на територији Републике Србије.


4. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору ("Службени гласник РС", бр. 66/20 и 76/20).


5. Ова наредба ступа на снагу 1. јуна 2020. године.


Наредба - pdf


02.06.2020