Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлука о давању позитивног мишљења на организацију рада Предшколске установе „Бамби„ Опово у пуном обиму
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
КОМАНДАНТ ШТАБА
Број: 512- 2/2021
ДАНА: 13.01.2021.године
О П О В О

Општински штаб за ванредне ситуације доноси:

О Д Л У К У

Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију  везану за епидемију COVID 19 у општини Опово, а узимајући у обзир просторне, кадровске и материјално-техничке могућности Предшколске установе „Бамби“ Опово, даје се позитивно мишљење на организацију рада Предшколске установе „Бамби„ Опово у пуном обиму, тј. пријем све уписане деце и њихово непосредно учешће у програмима васпитно образовног рада.
Предшколска установа „Бамби„ Опово ће рад организовати тако да се спроводе све неопходне мере превенције, заштите и сузбијања ширења епидемије COVID 19  и  усклади  га са Инструкцијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја  бр. 610-00-00317/2020-01 од 05.05.2020. године, и бр.610-00-00677/2020-07 од 17.08.2020. године уз поштовање Упутства за примену превентивних мера у предшколским установама везано за COVID 19, издатих од стране Завода за јавно здравље. 
 
Комадант штаба
 Милош Марков


13.01.2021