Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Измењене Одлукe о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID - 19 на територији општине Опово број 512-122/2020, 512-123/2020 и 512-124/2020 од 14.05.2020. године.

Измењене Одлукe о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије COVID - 19 на територији општине Опово број 512-122/2020, 512-123/2020 и 512-124/2020 од 14.05.2020. године.

На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Сл. гласник РС” бр.15/2016, 68/2020.) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ бр.87/2018), а ради спречавања епидемије Covid-19 на територији Општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 14. јула 2020. године донео је:

Одлуку о ограничењу рада угоститељских објеката,
Одлуку о обавезном ношењу заштитних маски у свим затвореним просторима и јавном превозу и Одлуку о ограничењу броја лица у затвореном простору


Одлука о ограничењу броја лица у затвореном простору - pdf

Одлука о обавезном ношењу заштитних маски - pdf

Одлука о ограничењу рада угоститељских објеката - pdf


15.07.2020