Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности
Одлука о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије Covid – 19/512-131/2020
На основу члана 14. и члана 15. Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016, 68/2020) и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87/2018), а у складу са  Дописом Завода за јавно здравље Панчево, ради спречавања епидемије Covid 19 на територији општине Опово, Штаб за ванредне ситуације општине Опово, на састанку одржаном 01.10.2020. године, донео је:


ОДЛУКУ О 
МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ
ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/512-131/20201. Забрањује се свака врста окупљања поводом прославе сеоске славе у Опову,  као и све друге јавне манифестације за време трајања епидемиолошких мера.


2. Надзор над применом ове одлуке вршиће Комунална инспекција Општинске управе Опово.РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО                      Командант Штаба
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ                                        Милош Марков
БРОЈ: 512-131/2020       
ДАНА: 01.10.2020. године              
О П О В О


01.10.2020