Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
MICS 6
Одлукa о мерама за спречавање, сузбијање и гашење епидемије covid – 19/30.04.2020
    На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/18) Општински штаб за ванредне ситуације је дана 30.04.2020. године донео:ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ, СУЗБИЈАЊЕ И ГАШЕЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID – 19/30.04.2020
1. Издаје се наредба Општинској управи општине Опово за одређивање  радног времена  малопродајних објеката за време првомајских празника, по следећем принципу:

- Петак 01. мај  – нерадни дан, 
- субота 02. мај и недеља 03. мај – најраније од 07,00 - најкасније до 17,00 часова.

2. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на десет квадратних метара уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености  потрошача.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
БРОЈ: 512-112/2020
ДАНА: 30.04.2020. године
О П О В О

КОМАНДАНТ ШТАБА 
др Зоран Тасић


30.04.2020